söndag 23 september 2007

Rustad med kraft från höjden

Rustad med kraft från höjden

Kung Salomo var klar med byggandet av det enorma tempel som hans far, kung David, hade befallt honom att bygga åt Herrens namn och det skulle nu invigas. Det hade tagit fyrtiosex år och det sista och viktigaste som nu skulle göras var att föra in Herrens ark i det allra heligaste. Leviterna, de utvalda för denna heliga uppgift, hade hämtat förbundsarken och hade burit den långsamt och vördnadsfullt in i templet. Slaktoffren som hade offrats under vandringen låg i en närmast oräknelig mängd längs med vägen och på tempelförgården. Efter att ha ställt ner arken på dess noggrant utmätta plats så började de levitiska sångarna, tillsammans med de 120 prästerna som blåste i trumpeter, spela och sjunga och upphöja Herren för att Han är god och att Hans nåd varar i evighet. Plötsligt faller Guds eld från himlen och förtär den enorma mängden slaktade djur som offrats och templet uppfylls av ett tjockt moln - Guds härlighet! Herren flyttar in i sitt hus! Folket faller ner på sina ansikten på den stenlagda gården utanför templet och tillber och tackar Herren för att Han är god och för att Hans nåd varar i evighet. Härligheten är så stark så att prästerna, som antagligen länge har förberett sig för detta, inte ens kan stå och göra tjänst.

Runt tusen år senare sitter en grupp lärjungar till Jesus samlade till bön på andra våningen i ett hus i Jerusalem. Jesus, Mästaren och Messias, har stigit upp till himlen och satt sig på Faderns högra sida. Utan deras ledare sitter de nu villrådiga och vet inte riktigt vad de ska göra förutom att be. En av de sista befallningarna Han hade gett dem var att de skulle vänta i Jerusalem tills de har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. När de nu hade bett i nära fyrtio dagar kom det plötsligt ett starkt dån från himlen som om en våldsam storm drog fram och dånet fyllde hela huset. Eldsflammor visade sig och fördelade sig över var och ens huvud. De fylls av den helige Ande och Gud tar sin boning i dem. Gud inviger sitt nya andliga tempel - inte en död byggnad, utan ett tempel av levande stenar. Och istället för att bli utslagna eller oförmögna till att utföra sin tjänst får dessa lärjungar, som nu inte bara är lärjungar utan också präster, en ny sorts präster som Herren själv bor i, nu får dessa präster istället kraft till att stå upp och kraft och förmåga till att kunna utföra sin tjänst efter Guds vilja.

Och Herren säger att Han skall komma med en ny storm av eld och härlighet över sitt folk för att utrusta och skickliggöra det till tjänst för den tid som är och som kommer. Han fyller sitt tempel på nytt. Låt oss vara ett, ett tempel, så att vi kan ta emot och behålla Herrens verk.

Och Herren frågar oss idag:"Vem vågar gå in i elden? Jag är en förtärande eld, och jag utgjuter min Ande starkare än vad ni någonsin har varit med om. Kraften blir större, kärleken blir mer intensiv, ivern kommer bränna i er och inte ge er någon ro. Jag kommer att ge er tro och kraft för större gärningar och underverk än vad ni varken har sett eller hört om förut. Människor kommer att häpna och förundras av kraften genom er. Men jag kommer också bränna bort allt i er som inte kan vara i min närvaro. Elden kommer att rena er, helga er. Släpp taget om din synd annars kommer du att bränna dig! Vem vågar gå in i elden? Den som går in kommer inte ha något kvar förutom mig.Och vem vågar vara utanför härligheten? Jag kommer att uppenbara min härlighet och ära på ett mäktigt sätt. En härlighet som renar era hjärtan och föder en tillbedjan i er som är sannare och ärligare än någonsin förut. Härligheten kommer att ge er styrka och uthållighet att vara tåliga i allt och den kommer att lysa klart i det tilltagande mörkret. I mitt ljus kan ingenting döljas, jag är Helig. I härligheten finns det läkedom och där släcks all törst. Vem vågar vara utanför härligheten? I den tid som kommer kommer den att vara er tillflykt."

förmedlat av Patrik Tammelin

Inga kommentarer: