tisdag 18 september 2007

Sverige, Sverige, Sverige

Profetiskt tilltal förmedlat av Douglas Parker

Sweden, Sweden, Sweden
You are my secret garden. I've been tending to my secret garden for over 800 years.What I have planted is not a crossbred, but new DNA. No man, group or nation can lay claim or ownership to what I have created and nurtured. I have planted a tree whose fruit and seed will be blown by my Spirit around the world. My Spirit has hidden things that no man can lay claim to.When hidden things in the natural are exposed; this will be a sign of the hidden things being exposed in the Spirit.

Sweden, Sweden, Sweden
I have saved you for a time as this.This is a gift no man can contain or control. It is a gift from my heart to your heart. This has never been seen, but everyone will feel it and know it. All I ask is your heart and relax in my bosom.My Spirit leads you, even though at times you may not know it. Lift your spirits and rejoice I have not left you helpless and forgotten.The hardships you have gone through is a purifying fire.I am here, I have not left you.Children Children come to my bosom.Cry in my arms.Take your comfort in Me.

Svensk översättning:

Sverige, Sverige, Sverige
Du är min tillslutna lustgård (se HV 4:12 och 5.1, Joel 2.3, Jes 51:3). Jag har vårdat och månat om min tillslutna lustgård i mer än 800 år.Det jag har planterat är inte korsbefruktat utan består av nytt DNA Ingen människa, grupp eller nation kan göra anspråk på eller äga det som Jag har skapat och vårdat. Jag har planterat ett träd vars frukt och frön kommer att blåsas av Min Ande runt hela världen. I Min Ande finns dolda ting som ingen människa kan göra anspråk på. När ting som varit dolda i det naturliga blottläggs, kommer det att vara ett tecken för er om att ting som varit fördolda i Anden uppenbarats.

Sverige, Sverige, Sverige
Jag har bevarat dig för en tid som denna. Det är en gåva som inte kan rymmas i eller kontrollera av någon människa. Det är en gåva från Mitt hjärta till era hjärtan. Detta har aldrig skådats men alla kommer att känna av och förstå det. Det enda Jag begär är ert hjärta och att ni vilar vid Mitt bröst. Min Ande leder er också genom tider då Ni kanske inte är medvetna om det.
Lyft upp din ande och jubla, Jag har inte glömt dig och lämnat dig hjälplös. De prövningar du gått igenom är en renande eld. Jag är här, Jag har inte lämnat dig. Barn, barn, kom till Mitt bröst. Gråt ut i Mina armar. Sök er tröst hos Mig.

Inga kommentarer: