tisdag 19 augusti 2008

Fyra strömmar från Norden till Israel

En bild av fyra strömmar från Norden genom Europa till Israel

"I november 2006 gjorde jag en stor karta över all länderna i Europa. Kartan är till för att läggas på golvet. Här kan man tända ljus och be, eller så kan man sätta sina fötter på land och städer. När kartan var färdig stod jag på Afrika och såg hela Europa. Då fick jag se följande:

Fyra stora strömmar av kristna gick ut ifrån Norden (= alla land med kors i sina flaggor: Island, Färöarna, Norge, Sverige, Danmark, Åland och Finland). Strömmarna var som breda floder, de hade en röd färg och tog följande vägar:

Den östliga strömmen flöt genom Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Turkiet, Syrien och till Israel.

Nästa ström flöt genom Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, gamla Jugoslavien, Grekland, Kreta, Cypern och till Israel.

En tredje ström flöt genom Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien via medelhavet till Israel. Den fjärde strömmen gick genom Storbritannien, Be-Ne-Lux, Frankrike, Spanien/Portugal över till Marocko och genom de afrikanska ländrna vid Medelhavskusten till Israel.

Alla länder i Europa blev berörda. Alla människor i de här strömmarna förde med sig evangeliet tillbaka till Jerusalem.
Det slog mig när jag såg den rödfärgen i dessa strömmar att detta var spår av martyrers blod. Den här evangeliseringen kommer inte att ske utan blodigt motstånd och förföljelse...

Trøgstad, Norge, november, 2006
Gunnar Brudeli"Four streams from the Nordic to Jerusalem

"In November 2006 I made a large map of all countries in Europe. The map is designed to be placed on the floor. You can light candles and pray, or you can put your feet on land and cities. When the map was finished, I stood in Africa and saw the whole of Europe. Then I saw the following:

Four major streams of Christian went out from the Nordic countries (= all countries with a cross in their flags: Iceland, Faroe Islands, Norway, Sweden, Denmark, Åland, Finland). The currents/streams were as wide rivers, they had a red color and took the following ways:

The eastern stream flowed through Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Turkey, Syria and to Israel.

Next stream flowed through Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, former Yugoslavia, Greece, Crete, Cyprus and to Israel.

A third stream flowing through Germany, Switzerland, Austria, Italy via the Mediterranean Sea to Israel.

The fourth stream went through Britain, the Be-Ne-Lux, France, Spain / Portugal over to Morocco and the African countries at the Mediterranean coast to Israel.

All European countries were touched. All people in these flows brought the gospel back to Jerusalem.
It struck me when I saw the red paint in those streams that this were the traces of blood of the martyrs. This evangelization will not happen without a blood-stained resistance and persecution ...

Trøgstad, Norway, November, 2006
Gunnar Brudeli "
 

Inga kommentarer: