torsdag 11 september 2008

Finns det hopp för Sverige?

Finns Det Hopp För Sverige? (En Vision) / En Vision Av En Herrens Ängel.
(September 6 och 11, 2008)
--------------------------------------------------------------------
Finns Det Hopp För Sverige? (En Vision)

Jag såg mänskor som såg till Herren och ropade i sin smärta. "Finns det hopp, finns det hopp, finns det hopp?"
Varför har min familj och mina barn så många problem? Varför är jag sjuk? Varför är det så kämpigt med min ekonomi och mitt vardagsliv? Svarar Gud verkligen på bön? Har han hört alla böner som har betts för min nation Sverige?

Gud säger:
Jag har redan hört och svarat på dina böner. Jag hör alltid och svarar alltid deras böner som beds i tro. Dina böner kommer för min tron när du ber i mitt namn!
Var barmhärtig! Visa barmhärtighet, ge barmhärtighet så skall du också få ta emot barmhärtighet. Förlåt andra så ska jag också förlåta dig!
Låt inte ditt hjärta vara hårt utan mjukt inför mitt Ord, därför att jag har givit dig ett hjärta av kött inte av sten.
Tro och handla i enlighet med mitt Ord så skall du också få se det bli verklighet i ditt liv!

I och genom Guds Ande,
Consuelo Wågsjö

Is There Hope For Sweden? (A Vision)

I saw people looking to the Lord and shouting in their pain, "Do we have hope, do we have hope, do we have hope?"
Why are my family and children in trouble? Why am I sick? Why do I struggle so much in my economy and daily life? Does God really hear my prayers? Has He heard all the prayers that have been prayed for my nation, Sweden?

God says:
I have already heard and answered your prayers. I always hear and answer the prayers of those who call on me in faith. Your prayers came before my throne as you prayed in my name!
Be merciful! Show mercy, give mercy, and you shall receive mercy. Forgive others, and I will also forgive you!
Don't let your hearts be hardened but softened by my Word, because I have given you a heart of flesh, not of stone.
Believe my Word and do it, and you will see it come to pass!

By the Spirit of God,
Consuelo Wågsjö

----------------------------------------------------------------------------------------------
En Vision Av En Herrens Ängel.

Tidigare i sommar så talade Herren till mig om att bedja och fasta för Sverige i tre dagar varje vecka under tre veckor. I sluter på den första veckan när jag var i bön tidigt på söndag morgon fick jag helt oväntat se en syn av en Herrens ängel.

Det var en stor krigsängel. Mycket lång och kraftfull men utan vingar och med ett skandinaviskt utseende. Han hade långt blont hår med huvudet böjt i bön och knäppta händer. Hans hållning påminde mig om hur jag som barn sett mänskor bedja i Sverige. Hans mantel var en svensk flagga med det gula korset tydligt synligt, och han stod mitt i rummet, mitt i luften utan att vidröra golv eller tak.

Efter synen så var jag så överväldigad att jag först inte kunde varken röra mig eller tala om vad jag upplevt utan att bara gråta.

Flera veckor senare så gav Herren mig också meningen av vad jag sett.

Herrens Ande sade:
Mina änglar agerar på Ordet och mänskors handlingar i enlighet med mitt Ord. När mina barn beder eller lovar och prisar mig, så lovar och prisar mig också mina änglar. De lyssnar på mitt Ords röst. Mina barn är kallade att vara mitt Ords röst på jorden (Ps. 103:20).

Alla böner som har betts för Sverige har inte varit förgäves. Jag har hört dem alla och nu är böneskålarna fulla (Upp. 5:8).
Jag har sänt min ängel för att strida för mitt folk. För att strida för landet själar och Sveriges framtid (2 Mos. 33:2).
Utsläck inte Anden, förakta inte profetiskt tal, men pröva allt och behåll vad som är gott (1 Thess. 5:19,20,21).

Kommentar: När vi studerar Guds Ord ser vi att profetiska ord inte automatiskt uppfylls utan att vi måsta ta emot och bejaka dom på samma sätt som vi bejakar det skrivna Ordet i tro.

Med Kärlek,
Roger Wågsjö

Källa: http://www.artistsunitedinternational.com/

Inga kommentarer: