måndag 3 november 2008

Ett varnande ord till Internets profeter

ETT VARNANDE ORD TILL INTERNETS PROFETER
av Patsy Shelton
15 sept, 2003
källa: Pastor. Elvis D. Iverson http://sim.thechurchzone.com/
(numera http://www.elvisiverson.com/ )

Ett varnande ord till Internets profeter.

"Gud ger oss en del smarta uppfinningar som till exempel Internet. Precis som Gud var bakom tryckpressen är Han bakom Internet. Det ÄR Gud som har gjort Internet. Gud använder varje uppfinning, som medför möjlighet till ombyte och förvandling, till Sitt rikes utbredande. Jag tro att Gud står bakom alla bra uppfinningar. De hör ihop med församlingens återupprättelse.

Internet är uppfyllelsen av de bibliska profetiorna i Daniel 12:4, Jesaja 11:9 och Habackuk 2:14.
Syftet med Internet är att åstadkomma ett internationellt utbyte och att skapa ett nätverk för att knyta förbindelser. Det är ett av verktygen till att förena församlingen. Det är till för att föra oss varandra närmare i denna värld. Internet är ett tecken från Gud att Andens stora rörelser är nära och över oss.

Internet är ett verktyg för Kristi frihet i Församlingen. Internet är en öppen dörr för ordet och tjänsten i Kristi kropp. Men många har inte denna vision för Internet, de är kvar i det förflutna - något som alltid varit fallet när det gäller de nya uppfinningar som Gud kommit med till mänskligheten.
Internet är en gåva till Kristi kropp från Gud. Internet kommer att växa och utvecklas, mer och mer. Herren har talat till mig två gånger om en Internet-väckelse, den väckelse som ska komma genom det verktyg av utbyte [mellan människor] som Internet är.

Varje uppfinning, som medfört att man bytt ut något [gammalt mot något nytt], har medfört att Guds rörelse har kunnat gå vidare, exempel på detta är tryckpressen, radion, televisionen och nu också Internet. Pastorer använder tryckpressen, evangelisterna använder radion, lärarna använder televisionen , apostlarna och profeterna använder Internet.

Och ändå - Gud vredgas över somliga av Sina Internet-profeter. Det är dags att vända om, annars kommer Herren ta bort ditt ljus. Det ljus Gud gav dig till att lysa över andra, lyser nu på dig själv. Ett av Guds huvudsyften är att samla Sina profeter. Internet ingår i Guds huvudsyfte att samla alla profeter över hela världen. Det behöver inte vara stora namn utan profeter som kommit samman att för lära av varandra. Där ska de kunna dela med varandra och jämföra olika andliga ting. Guds vilja är att installera en global Internet-väktare, en som överskrider gränser och inte begränsas av en grupp, utan består av många grupper som är uppkopplade med varandra. Om ni tillsammans ärar Guds profetiska ord, kommer Gud att välsigna er profetiska tjänst i er hemstad och i ert land.

Emellertid så har vi varit alltför envisa, så långt att den Helige Ande nu gått vidare. Den Helige Ande talar genom var och en av oss. Vi ska pröva, men i en anda av kärlek och ödmjukhet, för vi vet inte allt - och vi kan ha fel. Och dessutom, låt oss uppskatta varandras respekterade tolkningar av Skriften och stötta och tala uppmuntrande till varandra. Var finns den mogna personlighet som är förlåtande genom att vara ödmjuk och visa respekt? Sådant borde förekomma överallt bland de uppkopplade profettjänsterna. Gud står bakom varenda en av våra Internet-tjänster.

Vad som nu händer är att Herren flyttar på många av oss för att placera oss i andra grupper. Vad jag säger är att många av oss som börjat in en eller annan grupp, nu måste gå in i en annan grupp och lämna den [tidigare] gruppen. Dessutom så håller Gud på att resa upp flera profetiska grupper och Han utser en mängd av profetiskt folk in till dessa.

Han talar liv och förnyelse och lägger en helig eld på de många grupper som talar idag. Det finns de som inte ska vara med vissa grupper och det finns de som ska vara samordnare för någon grupp, men alla måste koppla sig till en någon annan grupp för enhetens skull.

Jag tror att denna Internet-väckelse kommer att bestå av många rörelser i Anden. En av dessa tror jag kommer att bli den profetiska Internet-väckelsen. Andra rörelser kommer vara bön, den ser vi redan idag, och gemenskap, undervisning och det apostoliska. Fast Gud har fört det profetiska och det apostoliska samman finns det de som ser mer på det profetiska än på det apostoliska eller på det apostoliska mer än det profetiska. Och bortanför detta finns ännu fler rörelser…o.s.v., Men Gud är inte begränsad.

Vidare, låt oss överge vår religiösa inställning, de falska bedömningarna, den andliga kontrollen och stoltheten. Låt oss bli förnyade i den Helige Ande, i Hans ord och i det profetiska ord som angår vår plats i Guds plan. Var uppfyllda av kärlek till varandra, förlåt varandra och låt er försonas. Jag ser en helig eld som kommer över er och som nu är runt omkring er. Detta är dagen för en ny tjänst. Gud välsigna din tjänst och din Internet-tjänst. Nåd, nåd vare med er tjänst. "

Copyright © 2003 S.I.M. All Rights Reserved

1 kommentar:

GospelofChrist sa...

Ekumeniskt möte 2009
Nu stundar ett "historiskt" möte år 2009 i den franska staden Lyon!
- Hill of lights, Hill of crows,black birds, glory osv. likställd med Mercury/Mångguderi, mytologi,kejserlig cult,(Rom/absolut,total,ovillkorlig, oinkränkt, not limited by law?Lacking breadth and originality! Catholicity! Universalitet!)/lysande, väldig, storartad, praktfull, överdådig, vidunderlig, pompös, grandios, storstilad, majestätisk- sekt, kult, fluga- en samling doctriner med religiös, filosofisk eller kulturell identitet/
sekt - göra förvirrad, galen, mani, raseriandfall, krackelera (develope a fine network of cracks)-förorsaka fraktur, attack, attentat osv.
Staden har mångguderi ex. Diana, Jupiter, mars, mercury,pluto, neptune osv. även mindre gudomar! Mercury en ängel/budbärare, handel, marknad, kommers, vinst, förtjänst, vinning, avans, handel och industridepartement-politik! Det latinska ordet är mercandise!
Lyon/ Staden är även känd för den svarta Bartolomeus-massakern/massmord! Här utförde Drottningmodern sina blodsdåd! Nu ska det Ekumeniska mötet få sitt säte här år 2009! Vad det ska innebära kan man bara ana sig till!
Den svenska kristenhete som går i armkrok med ekumenik och denna falska avart av kristendom gör sig skyldig till en förnekelse som kommer att få katastrofala följder för många liv!Det ligger nära till hands att erinra sig om vilddjurets märke och de som låter sig märkas därmed, domen som blir följden därav!
O att det svenska folket ville vakna innan det är försent!
Fridshälsningar Leif Berg.