söndag 23 augusti 2009

Sveriges skyddsängel gråter över hur läget är i församlingen i vårt land

Från "Ljus i mörkret"

Sveriges skyddsängel gråter över hur läget är i församlingen i vårt land

Jag vill börja med att önska dig som läser detta ett gott nytt år. Varje år brukar jag be Gud om ett ord för det nya året. Jag brukar inleda året med att söka Gud för nya instruktioner. Det gjorde jag även i år. En morgon när jag var i bön fick jag en syn. Som vanligt uppmanar jag er naturligtvis att pröva detta med Bibeln och under bön. Det skall man alltid göra. Jag upplevde detta som ett stark profetisk syn och den kommer att prägla vår förbönstjänst under 2009.

Detta var den syn jag fick:

"Jag rycktes upp i anden in i himlarymden över Sverige. På avstånd kunde jag då se en änglafurste stå med utsträckta händer över Sverige och jag förstod att det var den skyddsängel Gud hade placerat i himlarymdena över Sverige för att beskydda landet. Han såg så mäktig och utstrålade värdighet och styrka. Han var lång och muskulös, och var klädd i något som liknade kläder från medeltiden. Han var mycket enkelt klädd och var mycket ödmjuk i sin hållning. Jag förstod också att han ledde en stor armè av änglar som Gud har sänt till Sverige för att arbeta och strida för Guds rike. Helt plötsligt såg jag hur änglafursten föll på knä och grät i förtvivlan. Jag förstod inte varför, men så hörde jag hur han ropade till Gud:

" Hur länge till skall splittringen och förtalet fortsätta skada församlingen? Hur länge till skall dina älskade barn fortsätta att sarga varandra? I dina ögon är var och en av ditt folk i Sverige så dyrbara att du utgav din ende Son för att rädda och frälsa dem, men de strider med varandra istället för varandra. När skall Andens sanna enhet upprättas i församlingen? När skall den svårt sårade församlingen äntligen få uppleva läkedom och bli den kropp du har kallat den till att vara?"

Jag förstod att detta var Guds rikes stora hjärtefråga det kommande året. Här står det stora slaget. Det var sedan tyst en stund. Det enda som hördes var änglafurstens gråt. Det var en mycket stark upplevelse att se den nöd och kärlek som änglafursten hade för Sverige och församlingen. Det var en djupt helande erfarenhet. Sedan hördes en röst som jag förstod var Guds. Det var en röst full av makt och myndighet, samtidigt som den var kärleksfull och varm.

Rösten svarade:

"Tålamod, du tappre härförare. Ännu en liten tid dröjer innan såren kan börja läkas, ja, ännu en liten tid dröjer innan enheten kan upprättas,men mer händer under ytan i församlingen än vad som syns. Min Ande verkar i det fördolda och förbereder mitt folks hjärta för den försoning och det helande som måste ske så att Andens enhet kan upprättas. Men jag söker förebedjare som vill stå i gapet för att detta skall bryta igenom. Jag vill utgjuta bönens Ande över min församling men bara de som har ett öppet hjärta kan ta emot den. Bara de som känner mig på djupet kan ta emot bönens Ande. De som tar emot och börjar leva i bönens Ande kommer jag att resa upp till förebedjare och de kommer att få del av samma nöd och samma tårar för landet och församlingen som du har. Dessa förebedjare kommer att vara med om att under bön och fasta föda fram helande och upprättelse av församlingen. Därefter kommer elden att falla över nationen."

Därefter hörde jag ett rop av röster som steg upp i himlarymdena över Sverige. Först trodde jag att det var ett bönebrus, men så kände jag olust över ropet. Det var inget bönerop. Det var istället det förtal och de förbannelser som vi kristna håller på med. Det var så olustigt att höra hur mycket sådant som finns bland oss, och jag förstod att detta ligger till grund för all splittring och kärlekslöshet oss kristna emellan. Då upplevde jag hur Herren talade till mig:

" Inte förrän det rop du hör vänds från att vara ett rop av anklagelse, förtal och förbannelse, till att bli ett bönerop, ett rop om försoning och helande kommer min församling att läkas och upprättas till att bli vad jag har tänkt att den skall vara. Därför kallar jag er till att börja ropa till mig under bön och fasta om försoning, helande och upprättelse av min församling. Jag kallar er till att verka för försoning emellan kristna, både emellan enskilda kristna som är splittrade och emellan samfund, församlingar och sammanhang. Bara när ni först förvaltar försoningens tjänst i församlingen kan ni förvalta den gentemot världen. Låt mig rena er ifrån allt hat, vrede och alla fördomar emot varandra så att ni kan se varandra som syskon. Ni är ju alla mina älskade barn och därför vill jag också att ni skall älska varandra. Då kan min vilja ske i Sverige."

Därefter upphörde synen. Jag var gripen av detta lång tid därefter och lever alltsedan dess i en starkare nöd än någonsin för att be och fasta för församlingen och för vårt land. Jag vill låta Herren rena mig så att jag kan älska som Han gör, och jag vill överallt verka för att församlingen skall försonas där splittring råder och läkas där den är sårad. Hoppas att du också berördes av synen. Om så är fallet kan du gärna maila oss och berätta. Gud välsigne dig! Du har ett bra år framför dig.
/Martin.

Källa: http://www.ljusimorkret.cybersite.se/profetisk2009.html

Inga kommentarer: