måndag 22 februari 2010

Lovsångskväll i Aneby

Lovsångskväll i Aneby
Kan du inte vara med på plats, så var gärna med och bär detta i bön. Den här typen av samlingar tror jag ligger på Guds hjärta och är oerhört betydelsefulla för den andliga utvecklingen på en ort.

LOVSÅNGSKVÄLL
den 13 mars i Fredstorgskyrkan, Aneby!

Kl 16.00 Undervisning av Maria Saade (ingår i Ingemar Helmners lovsångsteam)
"Hur kan jag tjäna Gud med min musik"

kl 18.00-24.00 LOVSÅNGSKVÄLL non-stopp under 6 timmar.

Olika lovsångare avlöser varandra under hela kvällen.
Korta appeller. Café Freden öppet under hela kvällen!

Medverkande
lovsångare:
- Hela gruppen från Worship Sweden med Stefan och Jennie..
- Göran Karlsson med vänner (lovsångsteamet som reser med Ingemar Helmner)
- Annica Wahlström
- Familjen Bjuhr
- Sven-Ove Gunnarsson, Mats-Åke Nilsson, Stefan Karlsson m.fl
- Fredrik Andersson
- Kalle Nyberg, Niklas Noaksson m.fl

Välkommen med! Bär denna kväll i bön inför Herrens ansikte!

Vi tror att denna kväll kommer att bidraga till det som många idag bär på sina hjärtan, nämligen en längtan att Herren själv skall komma med sin påtagliga närvaro ibland sitt folk!

Inga kommentarer: