torsdag 11 mars 2010

Gud kan vända ont till gott - Cindy Jacobs‏

Översättning av artikel i Charisma Magazine. Översättning gjord av moderator för PraySweden:
Cindy Jacobs berättar 2 mars 2010
http://charismamag.com/index.php/prophetic-insight/26419-a-wave-of-gods-glory-is-coming#readmore

"I fredags kväll, 26 februari, hade min man, Mike och jag en ovanlig kväll. Vi skulle inte tala på en konferens, vi hade inga resor och var inte upptagna, så vi stannade hemma och såg på filmen om Robinson Crusoe.
Nästa morgon såg vi i chock och nöd hur nyheterna nådde oss om att en jordbävning med magnituden 8,8 hade skakat Chile under natten och att en tsunamivåg hade rullat över Robinson Crusoe Island strax utanför Chiles kust.

Vi såg på nyheterna och började be och jag erinrade mig det tillfälle när jag talade på konferensen Chuck Pierce Starting the Year i Denton, Texas, den 31 december 2009. Chuck profeterade då att Herren skulle börja öppna motorvägar som ett tecken på att jordens ordning
(förändring av jordaxeln öä anm) skulle ändras så att förbundet med Guds land nu skulle kunna visas på ett sätt som tidigare varit förhindrat.

Sedan fortsatte jag att profetera om jordbävningar: "Jag ska skaka jorden. Ni kommer att börja se jordbävningar. ... Jag kommer att skaka allt som kan skakas."

Se på de platser som drabbas av jordbävningar - för Gud kommer att utlösa en pingstens vind på dessa platser. Gud har ett sätt att förvandla det, som Satan menat för ont, till att bli en stor härlighet. Så kommer det också att ske när det gäller dessa katastrofer.

Den 12 januari, efter profetian den 31 december om jordbävningar, skakades Haiti med en massiva skakningar av storleksordningen 7,0 (siffran "7" symboliserar en full cirkel eller fullt utförande), och sedan drabbades Chile den 27 februari. Jordbävningen med magnituden 8,8 i Chile ( "8" symboliserar en ny början) skakad staden Concepción, vilket namn betyder
"avelse" eller "födande". Jag tror att händelserna pekar på att det börjar framfödas en dubbelt mått av härlighet på jorden. Jag tror att Gud inte bara vill hela Chile och Haiti, utan också förvandla dessa fruktansvärda katastrofer till något gott för sitt folk.

Som jag tidigare sade, efter jordbävningen i Chile, störtade en tsunami över Robinson Crusoe Island och anställde stor förödelse där. Folket på ön varnades inte i tid och det blev en extrem förödelse. Men Gud kommer att vidröra denna lilla ö och rädda den på ett unikt sätt, och den
kommer att återuppbyggas.

Sedan svepte tsunamin över havet mot Hawaii. Herren gav mig ett ord år 1992 om att Hawaii skulle bli den första kristna staten. Jag frågade Herren, "Vad händer?” Han svarade: "Jag är redo att svepa över jordens yta med min härlighet såsom vattnet täcker havet"
”Ty jorden skall bli full av kunskap om HERRENS härlighet, så som vatten täcker havets djup. (Habackuk 2:14)

Hawaii var redo med en bönearmé och tidiga varningsanordningar och skadades därför inte av tsunamin.
I en syn såg jag hur vatten samlade sig och resa sig upp för att bereda sig för att svepa över jordens yta i en stor rörelse med böner, förböner, mirakler och härlighet. Gud kommer att skaka om allt som kan skakas och fylla jorden med sin härlighet. Jorden jämrar sig för manifestationen av Guds söner, som ska uppenbara vem han är inför jordens nationer. Hans härlighet skall bli synlig i alla sektorer i samhället: kyrkan (religionen), familj, regeringen, utbildning, näringsliv, konst/underhållning och media."
Slut citat

Läs mera:
http://charismamag.com/index.php/prophetic-insight/26419-a-wave-of-gods-glory-is-coming#readmore#ixzz0hnzGJNux

Inga kommentarer: