torsdag 4 mars 2010

Omvändelse på Haiti

När den stora jordbävningen inträffade på Haiti så befann jag mig på resa i Israel. Det var fruktansvärt att se omfattningen och allt mänskligt lidande genom rapporteringen från CNN via hotellets TV. Men det blev också väldigt personligt eftersom min bror och hans fru bor där och vi visste inte hur det gått för dem. Sent på tisdagskvällen fick vi dock veta att de överlevt vilket självklart blev ett stort tacksägelseämne. När jag så fick se den video som det finns en länk till i citatet från inlägget på sidan "Bed för landet" så fylldes mitt hjärta om möjligt av en ännu större tacksamhet över att se hur Gud vänder människors hjärtan till sig så att ett helt land kan förändras.

Länk till videon: http://www.youtube.com/watch?v=30rWm84z-zg&feature=related

Citat från "Bed för landet":

"Den 12 februari 2010 sammankallade Haitis president René Préval sin nation till tre dagars bön och fasta! Bortåt en miljon haitier deltog i dessa historiska ögonblick.

- Jag kunde knappast tro mina ögon säger, pastor Calvin Lyerla. Bortåt 1 miljon människor hade samlats framför presidentpalatset för att be till Gud för nationen.

Presidenten ställde in den årliga Mardi Gras festen (16 - 19 februari) till förmån för bönedagarna.

Pastor René Joseph öppnade bönedagarna under närvaro av presidenten.

Man ropade till Gud om förlåtelse och att Herren skulle hela deras land. Man bad från kl 6 på morgonen till kl 6 på kvällen i tre dagar. Man läste ord ur Bibeln, bad innerliga böner för landet och folket och sjöng lovsånger. Man läste syndabekännelser.

Presidenten kom tidigt på morgonen den första bönedagen. Han sa ingenting utan stod bara och grät överväldigad av Guds närvaro. Han lämnade samlingen för en stund men återkom efter en timme och höll ett tal till de församlade. Några av pastorerna lade händerna på presidenten och bad om Guds välsignelse över honom.

- Här var en nation på knä i bön inför Gud, berättar pastor Calvin Lyerla

Under de här tre dagarna sökte 3000 människor frälsning. Bland dessa fanns 101 kända voodoo präster.

- Den 12 februari 2010 öppnades himmelen över Haiti och den Helige Ande föll. Anden är mäktigt närvarande ännu idag, avslutar pastor Calvin Lyerla.

http://bednu.blogspot.com/2010/03/ett-upprop-till-bon-och-fasta.html

Inga kommentarer: