torsdag 17 juni 2010

Herren söker människor villiga att be

"Men are God’s method. The church is looking for better methods; God is looking for better men. What the church needs today is not more machinery or better, not new organizations or more and novel methods, but men who the Holy Spirit can use – men of prayer, men mighty in prayer. The Holy Spirit does not come on machinery but on men. He does not anoint plans, but men – men of prayer.

E. M. Bounds"


1 kommentar:

Anders sa...

Om bön:
(Att differentiera (skilja mot det ovan och nedan)),
Den historiska Ribi Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) från Nasaret undervisade i (Netzarim Reconstruction of Hebrew Matityahu): ”Ask and it shall be given to you. Request of Elohim and He will give it to you; search and you will find. …..”

Ribi Yehoshua undervisade i enlighet med Tan’’kh (kristna kallar sin “översättning” för “Gamla Testamentet”). I Mishlei Shlomoh (”Ordspråksboken”) 28:9 (på hebreiska) är det tydligt att Skaparen vill att man ska göra sitt bästa att praktisera Hans direktiv i Torahn (”Moseböckerna”) innan man ber.

Det är viktigt att skilja på den första århundradets historiske första århundradets Ribi Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) (en judisk ledare) från Nasaret och den kristne Jezus. Le-havdil (att skilja åt), Ribi Yehoshua är den historiska personen vars undervisning sedan blev förvrängd och nu finns den förvrängda undervisningen att läsa i ”Matteusevangeliet”.

Den historiske Ribi Yehoshua var enligt en logisk analys (se: www.netzarim.co.il) av de tidigaste manusskripten (inkluderandes de logiska implikationerna av Ben Gurion-professorn Elisha Qimron’s forskning om Dödahavsrullarna 4Q MMT) av det som kristna kallar ”Matteusevangeliet” (som är förvrängt från det ursprunliga dokumenten och strider emot Torahn (”Moseböckerna”) en Torah-lärare som praktiserade Torahn hela sitt liv. En logisk analys av de första århundradens relevanta dokument bevisar även att hans talmidim (lärlingar) som kallades Netzarim praktiserade Torahn hela sina liv.

Kristna praktiserar således inte den religion som Ribi Yehoshua och hans efterföljare Netzarim hade (och som Netzarim har idag).

Den som vill lära sig att följa den historiska Ribi Yehoshua måste lära sig hur på hemsidan www.netzarim.co.il

Anders Branderud