onsdag 28 juli 2010

Bön för fred i Jerusalem

Ett upprop till bön för fred i Jerusalem från "The Day of Prayer for the Peace of Jerusalem":

175 länder, 7 kontinenter, en bön 

Kära Bedjande Vänner, 

Som Bibeln säger har Jerusalem blivit en berusningens kalk på världens arena idag (Sak. 12:2-3).

JUST NU ... ökar hoten från många nationer mot Guds förbundsstad, spänningarna ökar kring invånarna i Israels land och det blir allt större globala återverkningar för hela mänskligheten på grund av den kritiska situationen.

Allteftersom dessa globala utmaningar uppstår är dock Gud närvarande. Hans svar har varit att röra om i de kristnas hjärtan från Kina till Tyskland och från Kenya till Brasilien, att de ska höja sina röster i innerlig förbön tillsammans med Hans Son å Jerusalem och alla hennes invånares vägnar,  för judar likväl som för araber.

Vi ber er i dag att stämma in tillsammans med oss i denna globala bönekör.

Vi är bara veckor ifrån en mäktigt tillfälle. Söndagen den 3 oktober, kommer tiotals miljoner kristna från bokstavligen varje hörn av planeten, att förenas i en bönedag för fred i Jerusalem. (DPPJ, the Day of Prayer for the Peace of Jerusalem)

En dag som vi själva tillsamman med mer än 1.200 globala ledare, avsätter just för detta ändamål. (klicka här https://www.daytopray.com/getdoc/5287369d-9486-48f4-af9f-e10d01b69f10/Signatures.aspx för att visa en lista med en del av dessa ledare)

DU kan göra din röst hörd och be om Guds kraft och att Hans frid ska översvämma gatorna i Jerusalem genom att göra tre enkla saker: 

1. Bli en DPPJ representant i din lokala församling.

DPPJ är INTE en engångsföreteelse, utan snarare en dag av världsomspännande firande när lokala församlingar ber för Jerusalem i sina söndagsgudstjänster i enlighet med Psalm 122:6. Det kommer att bli ett speciellt firande i Jerusalem denna dag som sänds ut över hela världen via GOD TV, men det huvudsakliga syftet med detta initiativ riktar sig till den lokala församlingen. Se till att din församling deltar! Gå in på www.daytopray.com där du utan kostnad kan få material till din församling och andra hjälpmedel som affischer, bönekort, videos, flygblad och material till barngrupper.

2. Skriv på "Call to Prayer resolution" dvs ett upprop med uppmaning till bön.

Tusentals kristna från hela världen har undertecknat detta dokument, och de uppmanar till en dag av global bön för Jerusalem och alla hennes invånare. Lägg till ditt namn på denna växande lista idag.
Klicka här: https://www.daytopray.com/Prayer-Resolution.aspx för att skriva på uppropet 

Årets lista med namn kommer att presenteras för borgmästaren i Jerusalem den 3 oktober under det årliga firandet där.

Firandet av bönedagen för fred i Jerusalem kommer att sändas live till över 200 nationer via GOD TV. Om du är i Israel detta datum, planera så att du kommer till firandet. Om du inte kan vara med kommer GOD TV att sända denna händelse live internationellt den 3 oktober (sändningstider kommer att finnas tillgängliga närmare datumet för bönedagen). Överväg också om din församling ska koppla upp sig till Jerusalem-firandet av DPPJ genom att ni tillsammans tittar på sändningen från GOD TV! Gå till www.god.tv för mer information.

3. Vänligen vidarebefordra detta e-postmeddelande till så många människor som möjligt.

Vårt mål är att nå 100 miljoner kristna inom de närmaste 30 dagarna med detta angelägna budskap till Kristi kropp. Hjälp oss att nå detta mål för Herrens skull och för utbredandet av Guds rike! Om du kunde ta en liten stund nu och vidarebefordra detta meddelande, speciellt till din pastor, nära vänner och bönesyskon, så skulle vi bokstavligen kunna blåsa i en global basun för att få ett tydligt fokus och en medvetenhet kring denna angelägna bönesamling. Det kommer verkligen, verkligen att göra skillnad om du bara tar fem minuter och vidarebefordra denna e-post.

Vi tackar dig för att du både ber och agerar och för att du är delaktig i att få se Guds verkliga fred för Jerusalem utvecklas just i denna tid!

Må Herrens shalom vila över er alla,

Rev Robert Stearns, ordförande för bönedag för fred i Jerusalem tillsammans med Dr Jack Hayford

Dr Paul Cedar, Verkställande kommittén , bönedag för fred i Jerusalem

P.S. Om du inte redan har gjort det, lägg till ditt namn till de tusentals kristna i världen som har undertecknat "Call To Prayer Resolution." (böneupprop)

Glöm inte att kolla in gratis online resurser och annat DPPJ material som finns översatt till mer än 20 språk.

Klicka här: http://www.daytopray.com/Get-Involved.aspx för fler sätt att bli engagerad!

För nedladdningsbara resurser att användas i olika nationer och språk runt om i världen, klicka här.
https://www.daytopray.com/International-Translations.aspx

För DPPJ´s gratis barnsresurser, klicka här: 
https://www.daytopray.com/Ministry-Resources.aspx (se längst ned på sidan)

Klicka här för att skriva på bönenuppropet: https://www.daytopray.com/Prayer-Resolution.aspx

Klicka här https://www.daytopray.com/Regional-Coordinators.aspx för att hitta DPPJ samordnaren i din region. 

Klicka här för webb-banners som du kan lägga till din egen webbplats: http://www.daytopray.com/Link-to-Our-Site.aspx

Klicka här för att bli ett vän till DPPJ på Facebook: http://www.facebook.com/daytopray?ref=ts

För mer information, ring DPPJ´s  kontor 1-800-519-4647 eller gå in på www.daytopray.com

Inga kommentarer: