tisdag 10 augusti 2010

21 dagars bön och fasta för Sverige

Just nu pågår dygnet-runt-bön för Sverige i Övre Soppero. På Bönetågets hemsida kan du följa bönen dag för dag och också se vilka landskap man ber för just den dagen.
Var gärna med och bed för Sverige!

Från Bönetågets hemsida:

"Den 1 augusti inleds en period av bön och fasta för vårt land under 21 dagar på konferensanläggningen Sopperogården i Övre Soppero. Det blir bönevakt dygnet runt för vårt land, enligt 24-7 modellen, utifrån temat: "ETT FÖRVANDLAT FOLK - ETT FÖRVANDLAT LAND".

Årets Böndagar med BÖNETÅGET i Övre Soppero har hämtat sin inspiration och sin förebild från Daniels Tre-veckorsbön, som det berättas om i Bibeln, i Daniels bok kapitel 10, där Daniel höll ut i bön i 3 veckor och tack vare hans uthållighet kunde bönesvaret nå fram till honom och landet fick del av Guds välsignelse.

Utifrån det övergripande temat: ”Ett förvandlat folk – Ett förvandlat land” kommer vi under dessa 21 dagar att be för följande 4 områden:

1) Vi ber för Sveriges återevangelisering – om en ny genomgripande folkväckelse i vårt land.

2) Vi ber för vårt samhälle - för den sociala situationen i vårt land.

3) Vi ber för ungdomsvärlden i vårt land – Barnen och ungdomarna är vårt lands framtid och de har idag en utsatt situation i vårt samhälle.

4) Vi ber för den lokala församlingen – Det är genom den lokala församlingen som den stora förändringen kan ske på varje ort. Det är genom den lokala församlingen som människor ska komma till tro. Vi ber att nya människor ska komma till tro genom den lokala församlingens arbete.

Sammanlagt är ett 60-tal deltagare från hela landet anmälda till årets förbönsresa och inför 21-dagarsbönen på Sopperogården.

På onsdag den 4 augusti arrangeras en bönddag vid Treriksröset.

Jer. 33:3
”Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du inte känner
"

källa:
http://www.bonetaget.se/bonetaget/extern/dagbok-21-dagarsbonen-2010.htm

Inga kommentarer: