tisdag 31 augusti 2010

Profetiska tilltal för Sverige

Många känner till den profetia för Sverige som Birger Skoglund fick ta emot, men jag påminner om den igen eftersom den hänger ihop med det profetiska tilltal som kommer därefter:

"I samband med ett möte i Jordanien fick Birger Skoglund med fru mottaga ett profetiskt budskap av en arabisk kristen. Första delen som var ett personligt budskap till Skoglunds, frambars på knagglig engelska. Men då budskapet bytte till väckelse över Sverige, övergick profetian till klanderfri svenska. Av deras samtal efteråt framgick att araben inte kunde någon svenska alls, och att han dessutom inte ens klarade av att skilja mellan Sverige och Schweiz. Budskapet ljöd:
"Så säger Herren din Gud. Gå hem till ditt land och
hälsa allt mitt folk att jag Herren har tänt en eld som brinner från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr samt från Göteborg i väster till Stockholm i öster.Du får inte längre säga som du så ofta sagt förut, att det kommer en ny tid! Nej hälsa allt mitt folk, att denna nya tid redan har börjat.""

Som alltid skall profetiska budskap prövas och det är heller inte så att de uppfylls av sig själva utan det handlar om "ora et labora", bön och arbete. Dvs att BEDJA om att det som är från Gud i budskapet skall uppfyllas och att AGERA i den riktning som budskapet visar på.

Detta budskap förmedlades av en kvinna i Falun vid pingstpastorskonferensen 1998 i Stockholm:

1. Gud bekräftar löftet om väckelsen i Sverige enligt SK 3 (budskapet som Birger S fick ta emot, min anm.)

2. Guds hjärta gråter över syndens härjningar i Sverige…….
men gläds över skaran som troget tjänar honom i förbönstjänsten. Alla böner som samlats i himlens böneskålar kommer att besvaras.

3. Viktigt att ni som ledare agerar så att:
 • min kraft kan utgjutas
 • mitt folk förs ut i frihet samt
 • får det skydd som krävs för kommande tider.
4. Er kamp är mot ondskans andemakter. Det är där ni skall vinna seger genom att:
 • upprätta bönehusen och
 • lära folk att be målmedvetet och uthålligt.
 • Ett bönealtare i hemmet "stryker blodets skydd på era dörrposter" inför framtiden
5. När ni i dessa samlingar upprättar mitt namn skall jag:
 • Utgjuta av min Ande och
 • trons djärvhet skall komma över er.
6. En bedjande församling förblir inte stillasittande och inåtvänd... utan blir utåtriktad i kraft, omtanke och kärlek.

7a. Er värld står inför stora förändringar:
 • Hela naturen kommer allt mer i olag. Skördar förstörs av torka, översvämningar, ensidig odling och övergödning.
 • Därför ökar bristen på mat. Även rika länder kommer att få känna av detta………
7b. Uppmuntra därför bönderna i Sverige att fortsätta sköta jord och boskap väl. Ty det land som inte kan producera egen mat blir alltför sårbart.

8a. Den internationella avspänningen går in i ett nytt skede:
 • Ryska folket kräver en ny ledning som börjar styra landet med järnhand, och vänder landet bort från väst.
 • F.d. öststaterna förblir dock fria
 • Ryssland och OSS-staterna bildar en ny pakt. Gränser stängs, resor förblir möjliga men blir svårare.
8b. Var rädda om era möjligheter att sända Evangeliet över radio och TV, för det kommer att ha ännu större betydelse. Komplettera med:
 • vardagsekonomi och
 • hur man försörjer sig genom eget företagande eller anställning i framtiden.
9a. Den ekonomiska krisen i Asien är inte över, utan den kommer att förvärras:
 • Japan kommer att få uppleva en ekonomisk ruin,
 • som ger svåra följder i Asien,
 • men slår även hårt mot USA.
9b. Det kommer en tid då dollarn mister sin stabiliserande kraft över världens valutor:
 • När detta sker kommer en global depression,
 • som slår hårt mot fattiga länder,
 • men framför allt mot de rika industrinationerna.
9c. Det kommer dock fortfarande att finnas pengar och det går att göra affärer, men modlöshet och förvirring lamslår människorna så att de inte ser möjligheterna.

10a. När detta sker vill jag att mitt folk är förberett och fyllt av kraft, för jag vill använda er att med kraft betjäna nationerna och ert land Sverige

10b. I detta läge, och redan nu, vill jag använda mitt folk som vandrar ledd av anden:
 • då kommer en säljare att finna kunder och
 • en tekniker förstå lösningar på sina problem
10c. När människorna ser drivkraften och framåtandan hos er kommer de att förstå att det är JAG som ger er kraften och så vänder de sig till mig.

11a. Då skall ni få dubblera era gudstjänster för: Sverige skall skakas av en mäktig väckelse och på nytt kallas ett kristet land.

11b. Edra missionsbudgetar kommer att öka för:
 • JAG vill använda Sverige till att betjäna Europa och andra världsdelar.
 • JAG skall ge er en strategi att välja ut nyckelstäder i Europa.
 • Från dem skall troende stötta varandra i ett nätverk, så att mitt rike utbreder sig på jorden
 • Hemligheten till allt detta ligger i att ni upprättar en bönearmé utöver detta land.Förtröttas ej att göra gott och lindra nöd
12. När sedan folk från alla länder upphöjer mig i lovsång och bön, banar detta vägen för min ankomst.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hoppas att det tas på allvar, profetior för Sverige så att inte Gud tvingas komma med förstörande dom istället.