söndag 21 november 2010

Stå upp och var ljus!

Isa 60:1-3
1 “Arise, shine, for your light has come,
and the glory of the LORD rises upon you.
2 See, darkness covers the earth
and thick darkness is over the peoples,
but the LORD rises upon you
and his glory appears over you.
3 Nations will come to your light,
and kings to the brightness of your dawn.Jes 60:1-3
1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,
och HERRENS härlighet går upp över dig.
2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken,
men över dig skall HERREN gå upp,
hans härlighet skall uppenbaras över dig.
3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Inga kommentarer: