onsdag 31 december 2014

Anta utmaningen!

Antar du utmaningen att bli en daglig bibelläsare?

Anta utmaningen vill uppmuntra den egna läsningen av Bibeln. Via hemsidan kommer du kunna få hjälp, goda råd och inspiration för din läsning. På hemsidan kommer du välja vilket spår du är intresserad av, allt ifrån hela Bibeln på ett år till en kvart om dagen.

Läs mer här:

http://antautmaningen.se/

Om "Anta utmaningen"

"Ett antal kyrkor, samfund och organisationer har under 2014, eller planerar inför 2015, någon form av bibelår, på ett sätt som ser ut som mer än en tillfällighet. Frågan om bibelbruk är alltså högaktuell. Kyrkor inser att den positiva attityden till Bibeln som finns i allmänhet inte motsvaras av någon större iver att läsa den regelbundet. Bibelns värld gör man besök i när det är gudstjänst eller då lusten faller på. Men allt för få lever i den på en daglig nivå. Detta faktum har fött vilja till förändring.

Bibelsällskapet har som ett av sina uppdrag att arbeta för att Bibeln ska bli läst. Inför år 2015 då Bibelsällskapet firar 200 årsjubileum har det funnits en vilja att göra framåtriktade insatser. Bibelsällskapet uppvaktades sommaren 2014 av Oasrörelsens inspiratörer med frågan om bibelläsningen i Sverige. Ur det mötet föddes det som senare fick namnet ”Anta utmaningen” och där även Bibeln idag spelat en avgörande roll. En arbetsgrupp har sedan bildats och olika perspektiv vävts in i arbetet. Inför lanseringen 16 december klev även tidningen Dagen på som medarrangör. Nu finns förutsättningar för ett brett bibelår 2015 som förhoppningsvis inte tar slut när året är till ända."

Källa:

http://antautmaningen.se/index.php/om

 

Inga kommentarer: