torsdag 11 december 2014

Profetia från Skara

Ett profetiskt ord delades vid Sverigebönesamlingen i Skara den 14 november. Personen som delade den rev, som en profetisk handling, under tiden orden delades isär sin favoritskjorta: 

”Jag tror vi befinner oss i en accelererande tid som samtidigt är en skördetid. Detta innebär att både ogräs och vete snabbt kommer att visa sig inom och utanför Guds familj. Avundsjuka över riklig välsignelse kan orsaka friktion genom dem som är fångna i fattigdomsmentalitet."


"Ogräs som poppar upp på ”osannolika” ställen kan verka stötande och bli ett test på hur utvecklad kärleken och visdomen är i kroppen. Vi går med snabba steg in i tiden för den sista skörden. Detta innebär att det kommer att bli ett uppvaknande bland dem som vill bli väckta och ett avfall från dem som motsätter sig Herrens ”återupplivnings”-försök när Han skakar grunden i Sitt hus."

"I detta måste vi ha ett enda fokus framför alla andra, och det är på Kristus. Vi kan inte följa människor när de gör ett val att gå i fel riktning, bort från Gud när de på så sätt förlorar sin väg i världen. Vi, Hans kvarleva kommer att förlora många som vi nu kallar vår broder och syster, även dem som vi gillar mest."

"Denna profetiska verklighet manifesterades när jag slet isär min favoritskjorta. Men ändå finns i detta alltid hopp. För Herren är en barmhärtig Gud och en försoningens Gud. Han kan föra tillbaka dem som tidigare avfallit på grund av kränkningar eller rädsla. Kränkningar som orsakas av växande prövningar i vår tid och rädslan för dessa prövningar."

"Jesus kan laga vilken mantel som helst och hela syndfulla hjärtan.. Men detta kommer att bli ett test för Hans kvarleva, att inte bli förolämpad av sina syskon. Att ha och visa kärlek som övervinner allt, även till den grad att de som en gång hittades vinns tillbaka. En omöjlig uppgift för oss, men aldrig för vår Herre."

"För vem kan förolämpa oss om vi redan är döda, och där vi tillåter Kristus att till fullo leva i och igenom oss." Gal.2:20)

"Detta är en tid då Hans församling verkligen behöver dö från sig själv på varje område och på alla sätt. Och uppstå genom Hans uppståndelsekraft till ett nytt liv som är värdigt Honom.”'

Inga kommentarer: