fredag 1 januari 2016

Jesus är världens ljus


Johannes 8:12
12 Jesus talade till dem igen och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." 

Herre, hjälp oss att följa dig närmare och få reflektera ljuset från Dig genom oss, våra ord och våra gärningar under 2016. Hjälp oss att lysa upp de sammanhang Du har satt oss att verka i. Tack för Livets ljus som du ger oss när vi följer Dig, hjälp oss att i varje situation välja livets och kärlekens väg.

Psaltaren 119:105
105 Ditt ord är mina fötters lykta
 och ett ljus på min stig.
  

Tack Herre för att Ditt Ord vägleder oss!

Johannes 1:5
5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.


Tack Jesus att vi får förtrösta på detta löfte!


"Don´t let anyone dim your light, simply 
because it´s shining in their eyes." 

 

Inga kommentarer: