måndag 30 januari 2017

Bra predikan om vikten av förlåtelse

Från församlingen Källportens blogg:


Veckans predikan: Förlåtelse


Alla troende vet väl om att Gud vill att vi ska förlåta? Behövs det verkligen ytterligare en predikan om förlåtelse? Ja, av två orsaker. För det första är det oerhört viktigt att vi av hjärtat förlåter dem som handlar fel emot oss, och för det andra så hamnar vi dagligen i situationer där vi ställs inför valet om vi ska förlåta eller inte.

Gud vill förlåta

Ps 86:5 Du, Herre, är god och vill förlåta, du är stor i nåd mot alla som ropar till dig.

Många luras att tro att de har gjort så mycket fel att Gud inte vill förlåta dem. Det är inte sant. Gud vill förlåta. Alltid!

Förlåtelse utifrån Jesu blod

Hebreerbrevets författare visar oss att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. (Hebr 9:22). Därför måste Jesus offra sitt blod för att alla skulle kunna bli förlåtna.

Ef 1:7-8
7 I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd
8 som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.


På korset lades grunden, inte bara din egen förlåtelse utan för alla andras också.


Vi blir förlåtna när vi bekänner

1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Det är när vi bekänner vår synd inför Gud som vi blir förlåtna. Det hjälper inte att göra bra saker som kompensation för det som blivit fel, utan vi måste bekänna. Då blir vi omedelbart förlåtna.

Vi blir förlåtna efter hur vi har förlåtit

Matt 6:15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

Vi måste inse att om vi väljer att inte förlåta så blir vi inte förlåtna.
I bönen ”Fader vår” ber vi Gud förlåta oss SÅSOM vi har förlåtit.

Matt 6:12 Och förlåt oss våra skulder, såsom också vi förlåter dem som står i skuld till oss.

Om vi bara säger att vi förlåter men ändå håller emot den som har felat, och sedan ber ”Fader vår-bönen” så ber vi med andra ord: ”Precis som jag säger att jag förlåter, men ändå håller emot den som handlat fel emot mig, vill jag att du Gud ska behandla mig”.

LÄS FORTSÄTTNINGEN på församlingens hemsida här:
https://kellporten.wordpress.com/2014/09/23/veckans-predikan-forlatelse/

Inga kommentarer: