onsdag 17 maj 2017

Vittnesbörd om att lita på Gud mitt i stormen

Ett mycket starkt vittnesbörd av Michael Chriswell om att lita på Gud mitt i stormen:


Apg.27:22-26  Men nu uppmanar jag er: Fatta mod. Inte en enda av er ska mista livet, bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen hos mig i natt, och han sade: Var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren, och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fatta mod, ni män! Jag litar på Gud att det blir som han sagt mig. Vi måste bara stranda på en ö."  

Matt. 7.14 Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. 

Acts. 27:22-26 And now I exhort you to be of good cheer: for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship.For there stood by me this night the angel of God, whose I am, and whom I serve, Saying, Fear not, Paul; thou must be brought before Caesar: and, lo, God hath given thee all them that sail with thee.Wherefore, sirs, be of good cheer: for I believe God, that it shall be even as it was told me. Howbeit we must be cast upon a certain island.

Matthew 7:14 
"Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it

Relentless Heart:
  


Inga kommentarer: