söndag 1 juli 2007

Det är en ny tid!

På evangelisationsnätverket "Jesus my Lords" hemsida finns detta profetiska tilltal som talar om en ny tid. En tid av omvändelse, en tid av uppenbarelse, en tid av kraft och av upprättelse. En ny tid!

http://www.jesusmylord.se/viewText.do?textID=0070

Inga kommentarer: