söndag 22 juli 2007

OAS - möte i Skövde

På tisdag den 24 juli startar OAS -rörelsens stora sommarmöte för andra året i Skövde och avslutas på lördag kväll den 28 juli. Platsen är Arena-hallen i centrala staden. Nästa år kommer konferensen att hållas i Borås.

Oasrörelsen är en fristående karismatisk förnyelserörelse, som vill främja en sund andlig förnyelse. Oasrörelsen har sin grund i evangelisk luthersk tro och vill tjäna Svenska kyrkan med en öppenhet mot andra samfund. Oasrörelsens namn är ingen förkortning, utan syftar på oasen i öknen, platsen för den livgivande källan.


Leif Nordlander som är ordförande i OAS -rörelsen säger så här om årets konferens i Skövde.

"Vårt tema ”O, land, land, land hör Herrens ord!” är en missionsutmaning i den sekulariserade och avkristnade tid som vi just nu upplever i Sverige, ja, hela Västeuropa. Vi behöver brinnande missionärer i vårt land och Du är kallad till detta vittnesbörd. Oasrörelsen vill genom sitt sommarmöte och församlingshelger mm. utrusta kristna i vårt land för en ny tid där Jesus Kristus på nytt står i centrum i Sverige och det gula korset i vår flagga på nytt vittnar om ett kristet land."
Välkommen du också!
Läs mer på:


2 kommentarer:

Dag Selander sa...

HERREN vill utrusta kristna i vårt land för en ny tid där Jesus Kristus på nytt står i centrum i Sverige och det gula korset i vår flagga på nytt vittnar om ett kristet land; det är Herrens vilja för och med sitt folk i landet.

ALLT GUDS FOLK har att gestalta det som är Herrens vilja. OAS-rörelsen med dess ordf Leif Nordlander ger uttryck för denna vilja. Det är väl varje församlings kall. Det som HERREN vill, det vill vi Hans folk.

//Dag Sr

barnabas sa...

Tack kära broder för din kommentar. Den sätter ord på en längtan och en visshet som också jag bär på.
Guds rikaste välsignelse!