fredag 3 augusti 2007

Andliga vikingar

Att det ständigt pågår en strid "mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" vet vi (eller borde åtminstone veta). Men jag upplever att det på ett alldeles särskilt sätt har gått ut en trumpetstöt som kallar Guds soldater till samling och mobilisering inför en strid som kommer att ha en avgörande betydelse för vårt land och människors frälsning.

Redan 1985 gavs boken "Andliga vikingar" av Kjell Sjöberg ut och jag kände Herrens maning att läsa den igen. Jag inser med förundran hur långt före sin tid Kjell var och att denna bok innehåller oerhört viktiga sanningar och ger oss instruktioner också inför "en tid som denna"

Citat från boken sid. 60:

En armé som inte blir trött

"Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt." Joel 2:7

Dessa heliga har avsagt sig den mänskliga styrkan, och de har tillåtit Gud att bryta ned deras egen styrka, för att han skall kunna inplantera sin eviga styrka.

"Gud blir inte trött och uppgives inte. Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka" Jes 40:28-31

Det är först när korset gått över vårt liv, som vi övertygas om vår totala maktlöshet. Därefter kan vi ösa ur Guds outtömliga och eviga styrka, den varmed han uppväckte Jesus från de döda. Dessa hjältar kan springa utan att bli trötta

"Så hastar de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bli trötta."

De har lärt sig att kliva över alla hinder i Herrens kraft. Medan folk skyller på andra eller på Gud. så har soldaterna i Herrens armé fått lära sig att se endast till Kristus som lösningen på varje problem, hur stort eller litet det än må vara. Kristi stridsmän ödslar inte tid med att knorra över omständigheterna eller skylla på andra. De tar varje sak till Kristus. Genom Kristus får de vishet och kraft att ta sig över varje svårighet. All träning som de fått i det dagliga livet med Herren, kommer de att ta med sig i striden på Herrens dag."

Jag vill verkigen varmt rekommendera dig att läsa boken som bla finns att köpa på http://www.xpmedia.org/ och http://www.barkito.se/

Inga kommentarer: