torsdag 23 augusti 2007

Auktoriteten i Guds Ord

När vi börjar lära känna Herren så inser vi mer och mer hur viktigt Guds Ord är, ja Gud ÄR ju faktiskt Ordet. När vi står fast förankrade på Ordet och har både kunskap och uppenbarelse om det, då kan vi vara HELT trygga oavsett omständigheter. Därför är det sorgligt att konstatera att Guds Ord blir marginaliserat även i en del kristna sammanhang. För det innebär ju att människor inte åtnjuter den trygghet och frid de skulle kunna få leva i. Men Gud har sina vägar och tecken finns också att fler och fler inser vilken skatt vi har i Ordet och börjar sträcka sig efter den med en ny andlig hunger och törst.

Herren säger också i

Jer 1:12
"HERREN sade till mig: "Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det."
Herren själv vakar över sitt Ord och Han kommer att fullgöra det. Men Guds Ord är också Andens svärd som kommer att gå igenom svensk kristenhet.

Hebr 4:12
"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar".

Frågan är alltså inte om Herren kommer att uppfylla sitt Ord utan om vi väljer att vända oss TILL Ordet eller FRÅN Ordet. Valet är ditt.

Profetiskt tilltal:

Tala mitt barn, tala!

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och Ordet blev kött och tog sin boning bland oss och vi såg Hans härlighet som Faderns ende son. Johannes 1:1

I begynnelsen talade Jag ett ord och det blev så.

När Jag sade: " Låt det bli ljus," så blev det helt enkelt ljus. Med bara ett ord, genom bara en viskning, blev människan en levande varelse. Jag var där i dalen med de torra benen när jag sa åt Hesekiel att tala. Han talade i tro och benen kom tillsammans. Medan han talade kom det kött på benen. Han talade till vindarna och en andedräkt blåstes in i de torra benen och de reste sig upp till en mäktig armé.
Jag har gett Mitt Ord till varenda en av er. Där finns en skapelsekraft, som bor i er ande.

Samma Ande, som reste upp Min Son från de döda, bor nu i er dödliga varelse. Mitt Ord är inte begränsat av omständigheterna. Mitt ord är till och med högre än himlens stjärnor.

Himmel och jord skall en gång förgå, men Mitt Ord skall för evigt bestå.

Jag har gett er Min auktoritet och Jag har gett er all den tro som ni någonsin kommer att behöva. Min auktoritet och tro är allt som ni någonsin kommer att behöva för att förändra era omständigheter och situationer.

När ni använder Mitt Ord över era omständigheter och situationer, så kommer bergen att flyttas på sig, murarna att falla och jättarna besegras. Mitt ord kommer att gå ut och verkställa det som Jag ger order om. Det kommer inte att återvända fåfängt till mig. Mitt ord är ert svärd. Vi kämpar inte mot kött och blod. Jesus, som är Ordet, är ert exempel på hur ni ska övervinna fiendens lögner genom Mitt Ords sanning. Stå på Mitt Ord och ni kommer inte att besegras.
Tala mitt barn, tala! Tala och ni kommer att få se hur bergen flyttas bort från er väg. Tala och ni kommer att få se hur murarna faller mitt framför era ögon. Tala och jättarna kommer att fly från er!.

Tala, Mitt barn, tala!

Detta ord är utsänt av Tiffany Surla touchedbythemaster87@yahoo.com]
Översatt av Yardsight

Inga kommentarer: