måndag 20 augusti 2007

Skolan under lupp

Läraren och författaren Ellen Persson om sin bok "Skolan under lupp - Livsåskådning i skola och samhälle":

Bokpresentation

Detta är en upplysningsbok. Målet är att göra regering, riksdag, lärarförbund, lärarutbildningar, lärare, föräldrar och elever, medvetna om den konfession (livsåskådning) som finns i den kommunala skolan.Tiden är inne att sätta undervisningsväsendet under lupp och avslöja den indoktrinering som finns i skolan.Jag hoppas med denna bok att Sveriges folk ska inse att den kommunala skolan inte är konfessionsfri och neutral utan har intagit en antikristen konfession.

För att vi ska få rätt insikt kommer jag även att ta upp en del om andevärlden, på grund av att den, i högsta grad, är inblandad i det som händer i skolorna och i samhället. Denna bok granskar olika livsåskådningar. Jag vill påpeka att det inte handlar om angrepp på någon människa. Det är en granskning av olika livsåskådningar som kommer med falsk information för att bedra människan.

Vi måste alltid komma ihåg att inget hot eller våld får användas mot den som har den ena eller den andra livsåskådningen som här granskas.Men granskningen är nödvändig för att avslöja felaktigt tänkande. Människan blir en produkt av vad hon får för information att bygga upp sina tankar och åsikter kring. Alla livsåskådningar talar om att det är viktigt med rätt kunskap. Då måste vi ta reda på vad som är rätt kunskap. Sanning! Boken innehåller även många vittnesmål

Länken till det förlag som Ellen Perssons bok "Skolan under lupp" kan köpas ifrån
http://www.atremi.se/

1 kommentar:

Anonym sa...

märkligt att du har skrivit en sådan här bok, jag har bara nyligt börja tänka på dessa saker, visserligen har det talat till mig förut men just nu så läste jag bland annat en gammal bok som heter "Landsbygdens kulturproblem", där ett avsnitt-"landsbygden och skolorna" nämner just 1842 års skolstadga som är den första, där det bl.a citeras ett avsnitt från den där det står:"Samhället måste äga rätt att av varje dess medlem fordra icke allenast,att han är oskadlig utan även att han äger det kunskapsmått, som gör honom till en nyttig medborgare och skicklig att rätt fatta samhällsplikten". Och fortsätter sen att säga: Den uppväxande ungdomen skulle alltså bibringas lojalitet mot samhället och medborgerlig allmänbildning. Avsnittet är skrivet av Yngve Kämpe och boken trycktes 1947. Om man betänker att konvertikelplakatet upphörde under stort motstånd från olika håll och hur det svenska folket sedan 1800-talets första början var med om den första fria yttringarna med stora förföljelser som följd, kan man nästan tycka det vara som en tanke att man plötsligt börjar införa en för de små barnen skolreform som gör dem "till nyttiga medborgare och skickliga till att rätt fatta samhällsplikten". Jag tycker det verkar som om Staten och Kyrkan tar ett slutligt grepp om befolkningen för att få dem till att lyda dem och inte Gud! Så ser jag det! Jag har inte läst din bok, men skall försöka köpa den, och hoppas den får stor spridning. Tack för mig Min e-post:ovenilsson60@hotmail.com