söndag 12 augusti 2007

Bönetåget


BÖNETÅGET stannade och bad för Filipstad
text Bengt Sjöberg

I ett tåg och på vissa sträckor med buss genomför en grupp kristna där de flesta samfund i Sverige är representerade en resa från Smygehuk till Treriksröset i norr och från Göteborg till Stockholm. Denna vecka far man längs Inlandsbanan. På tåget och bussen sitter man och har förbön för Sverige och de orter som man passerar och stannar till vid. I söndags vid lunchtid gjorde Bönetåget ett cirka 20 minuters stopp vid busstationen i Filipstad innan man for till en friluftsgudstjänst i lokparken i Vansbro.

Deltagarna möttes av lokala kristna där det internationella inslaget var markant. Det fanns människor från ett 10-tal länder med och välkomnade Bönetåget. På plakat hade man skrivit böneämnen för Filipstad. Man bad tillsammans vid busstationen för framtidstro med fler jobb i Filipstad, att Jantelagen skulle avskaffas i människors sinnen, att Kung alkohol skulle få abdikera samt att det skulle bli mindre mobbning i skolorna. Deltagarna önskade också att Sverige och Filipstad skall få se hur fler människor skall få möta Jesus, hans kärlek och frid.

Initiativet till detta böneupprop har tagits i Norrahammars Frikyrkoförsamling, som är en ekumenisk församling, ansluten till Svenska Missionskyrkan och Svenska Alliansmissionen.
I Filipstad talade pingstpastorn Erling Elgeholm om den kommande väckelse, som han tyckte sig se bevis för är på gång i Sverige. Han blev mycket uppmuntrad av att se att så många bedjare hade samlats i Filipstad och han meddelade en profetisk hälsning till de invandrare som deltog från Filipstad. Det var folk från Eritrea, Nigeria, Vietnam, Ryssland, Burundi, England, Finland och Israel förutom Sverige. Flera andra av Bönetågets deltagare fick förmedla profetiska tilltal till Filipstadsborna. Även gruppens ledare pastor Göran Undevall uttryckte sin glädje att få besöka Filipstad och vara med och be för Bergslagen. Han ledde de församlade i förbön för bygden.

Nedan lite mer fakta kring Bönetåget

Ett förvandlat land

B Ö N E T Å G E T
Med anslutning från Smygehuk och Malmö i söder, Göteborg i väster och Stockholm i öster med möjlighet att stiga på tåget under hela färdvägen ända upp till Kiruna, Övre Soppero och Treriksröset genomfördes förra året en etapp. I år genomfördes sträckan längs
INLANDSBANAN

- Bön om en ny folkväckelse i vårt land. Bön för vårt samhälle och den sociala nöden i vårt land.

- Vi ber för ett andligt uppvaknande och en ny folkväckelse i vårt land. Vi ber för de olika initiativ som den senaste tiden tagits för att nå ut i vårt land med evangelium t.ex. ALPHA-Sveriges vision om att inbjuda hela svenska folket till en ALPHA-middag och ALPHA-kurs.
ALPHA-kurserna är idag ett av de mest effektiva sätten att nå nya människor i Sverige med det kristna budskapet. Många människor har i vårt land och utöver hela världen kommit till tro genom dessa kurser.

- Vi ber för de pionjärsatsningar som är igång på olika platser i vårt land i t.ex. nya bostadsområden där det inte finns någon kyrka eller församling

- Vi ber för ett uppvaknande bland Sveriges invånare för Bibelns budskap till vår samtid. Vi ber för ett ökat intresse för bibelläsandet och bibelstudiet i vårt land
- Vi ber för de styrande i vårt land, i riksdag och regering samt för alla folkvalda i kommuner och landsting.

- Vi ber om fred, rättvisa och solidaritet på jorden. Vi vill se en mer jämlik fördelning av jordens resurser mellan alla folk och länder. Vi ber för en ökad integration i Sverige.

- Vi ber för de arbetslösa, utsatta, sårbara och långtidssjukskrivna i vårt land, de med relationsproblem och ohälsa av olika slag.

- Vi ber för dem som sörjer och lider idag.

- Vi ber för en sund ekonomisk utveckling i våra svenska företag. Vi ber att det ska skapas många nya arbetstillfällen i vårt land.

- Vi ber för miljön.

- Vi ber för familjerna, äktenskapen och barnen. Vi ser med oro på den ökande familjesplittringen i vårt land.

- Vi ber också för alkohol och drogsituationen i Sverige som blivit värre de senaste åren med många skador som följd.

- Vi ber för de hemlösas situation i vårt land. Vi ser med oro på det ökande antalet hemlösa och socialt utslagna i välfärdslandet Sverige.

- Vi ber för ungdomsvärlden. Många ungdomar mår dåligt idag. Detta ser vi olika tecken på, bl.a. ungdomar som självdestruktivt skär sig för att genom den fysiska smärtan lindra den inre smärtan och det själsliga lidandet.

- Vi ber för den svenska skolan, för både elever, lärare och övrig personal. Vi ber att skolan i Sverige skall ge alla barn den grund de behöver för att bli goda samhällsmedborgare, fostrade i omtanken om medmänniskan.

2 kommentarer:

aneht florin sa...

Vilket härligt initiativ, ett bönetåg. Så roligt det hade varit att vara med på en sån resa.

barnabas sa...

Kan inte låta bli att skriva...det går säkert fler tåg...:-)
Men visst är det underbart, blev så glad i hjärtat när jag läste det här och vi får omsluta hela resan, alla som deltar på tåget/bussen och på varje plats med våra förböner