lördag 21 februari 2009

Kungabarn

Kungabarn

”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse” Ef 1:3

”Saligt är det folk som har HERREN till sin Gud, det folk han utvalt till sin arvedel.” Ps 33:12

Mina älskade, Jag älskar er med en ömhet som människor inte kan förstå och Jag bär er i den kärleken dygnet runt. Jag har utvalt er för att kunna ger er Min barmhärtighet och visa er Min trofasthet. Jag tänker alltid på er och Jag är närmare er än den luft ni andas.

Många gånger har ni tvivlat på Min omsorg om er pga av de utmaningar ni möter. Men det är inte Jag som har skapat de här utmaningarna, inte heller har Jag svikit er vid något tillfälle.
Ni blandar ofta ihop Min kärlek med er välsignelse och tror att Min kärlek är beroende av Min välsignelse.

Men min välsignelse kommer på många olika sätt, sätt som ni inte alltid förstår eller ser.
Vila i min kärlek, tro på min trofasthet och lita på att Jag ger dig det du inte har. För jag kommer helt säkert att ge dig det som jag har instiftat för dig: liv och frid, och dessutom kommer Jag att lägga till mycket mer.

Ni är välsignade, Mina barn, för ni är Kungabarn

Förmedlat genom Ian Ross ian.ross@telkomsa.net
Källa: http://www.godspeak.net/prophetic_word/index.html 17-02-09

Inga kommentarer: