söndag 26 april 2009

Vakna Sverige!

”Vakna Sverige!

År 2003 talade Gud till mig och min älskade fru om att flytta till Sverige. Vi lydde och bosatte oss på en ort i södra Småland, under det att vi förväntade oss att Gud skulle ge oss mer specifika instruktioner. Fast jag visste att Guds vilja var för oss att vara i Sverige, så hade jag mitt hjärta kvar i Bulgarien.

Efter ett år i Sverige, under en vecka av bön och fasta, visade Herren mig en vision för Sverige. Med den gav Han mig kärlek till det svenska folket, speciellt till de unga. Han påminde mig om berättelsen i Luk 15 där Jesus talar om den förlorade sonen, som lämnar sitt hem och slösar bort hela arvet han fått av sin far. Sonen kommer tillbaks eländig och ångerfull. Fadern tar emot honom i en stor glädje och utbringar en stor fest för honom.

Den äldre brodern kommer tillbaka från åkrarna där han har jobbat hela dagen och hör ljudet av sång, dans och fest. Han får av tjänarna veta att hans yngre son har kommit tillbaka, men han vägrar att gå in till festen. I vers 28 står det att han blir arg på sin far för att han slaktat den gödda kalven för sin yngre son som inte har förtjänat det. Åt honom har han ju inte ens gett en killing att festa på med sina vänner. Fadern svarar: 'Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt'.

Idag över hela jorden, kommer nationer som under årtionden varit borta från Den Levande Guden, tillbaka till Honom. Jesus i Sin nåd upprättar och väckelse bryter ut bland folkslag. Skaror blir frälsta och mirakler och helanden är dagliga erfarenheter bland vanliga kristna. Andra nationer som Sverige, har under årtionden varit i Faderns hus och arbetat för Honom med all sin kraft. Att vara med Fadern har för dem blivit som en plikt, de har varit omgivna av Guds rikedomar men aldrig insett att Han tillhör dem.

Mitt hjärta är förkrossat när jag i många kyrkor i Sverige idag ser ungdomar gå tillbaka ut i världen. Besvikna efter att länge väntat på något mer än torr religion eller som andligt torkar ut och bara förblir kyrkobesökare på söndag förmiddag. Andra är fast beslutna att uppleva mer av Gud. Så de åker ut på missionsresor så att de kan få bevittna och delta i hur människoskaror blir frälsta och helade.

Min dröm är att Sveriges ungdomar aldrig mer ska behöva resa utomlands för att möta Gud. Jag ber för att tiden ska komma när missionsresorna görs med syfte att bära med sig en stark Gudsnärvaro från Sverige till andra länder.

Många Guds tjänare arbetar hårt i Sverige, men resultaten blir obetydliga. Några kanske inte erkänner det men de är förargade på Gud, precis som den äldre sonen i liknelsen ovan. Det verkar som en del nationer som har varit borta från Gud njuter av 'Guds gödda kalv', när andra inte ens har smakat Guds 'killingar'. Svaret ligger inte i hur hårt vi arbetar, även om arbetet i sig är viktigt. Vår relation till Gud är inte tänkt att vara som en anställds till dess arbetsgivare utan som en sons till sin far.

Gud söker vår närhet och gemenskap och Han förväntar Sig att vi ska gensvara på Honom. Allt har Han gett oss i Jesus, och Han vill att vi ska leva i det. 'Inte tjänaren, utan sonen stannar i huset för alltid'. I vår tid reser Gud upp en generation kristna och Guds tjänare som inte kommer att nöja sig med mindre än Guds verkliga närvaro i sina liv. Som lämnar tomma aktiviteter och arbeten som Gud inte har beställt och istället ödmjukar sig inför Gud i bön och fasta, sökande efter Hans ansikte och vilja. Den kommer då kunna fullborda Guds kallelse att nå de förlorade och avskiljer sig från själviska ambitioner och syndiga begär Kristendomen måste förvandlas från andlig teori till andlig praktik, från att vara ett sätt att tänka till ett sätt att leva.

Gud har ett enormt arbete för oss, men om Han inte hjälper oss blir det omöjligt för oss att utföra det. Jag drömmer om att se massor av unga kristna brinnande i sina hjärtan och som finner Gud på ett sånt sätt att deras liv blir förvandlade för evigt. Då får de kraft att nå sin generation med Jesus. ”

Källa:
http://www.awakesweden.nu/

1 kommentar:

Anonym sa...

great