söndag 5 april 2009

Vill du ha det?

Svensk översättning av "Do you want it?"
http://profetiskt.blogspot.com/2009/03/vill-du-ha-det.html

Vill du ha det?

Min kära, jag har en fråga till dig. Vill du verkligen göra det som Jag gjorde då Jag vandrade på jorden?

Orsaken till att Jag frågar är för att det verkligen är möjligt för dig att göra det. Jag har redan lovat dig det (se a, nedan), och det är väldigt lätt att kvalificera sig för det. Jag vill det för dig – Jag vill att du ska finnas med i min agenda och Jag vill att du gör det arbete som Jag gjorde när jag vandrade här på jorden. Min kära, Jag vill det för dig mycket mer än du själv vill det. Så Jag frågar dig igen – vill du verkligen göra de gärningar jag gjorde när jag vandrade på jorden?

För många av mina egna vill inte ha det, för de vandrar inte i det, trots att de redan har fått det.

Min kära, var inte lik dem, för det är bristen på tro som har fött olydnad och det smärtar mitt hjärta. Du kan få det om du vill ha det – allt du behöver göra är att tro på mig med hela ditt hjärta, själ och kraft.

Sedan måste du börja uppföra dig som om du verkligen tror. Börja med att sträcka ut din hand för att be för de sjuka, och se vad som händer. Börja med att befalla demoner och förtryck att lämna människorna, genom att använda den auktoritet som jag redan har lagt i din hand. Börja tala Guds rikes sanning och budskapet om de goda nyheterna som evangeliet ger, till dem som är utan hopp och se hur de vaknar till liv och tar emot det med glädje.

Min kära, försök inte bära något annat budskap än det som du redan har fått, för jag är kärleken personifierad, och Jag sänder dig ut att proklamera att det är genom Mig som man kan träda in i Min nåd och välsignelse och kärlek. Genom Mig, så kan de få lösningen på de problem som bekymrar dem… för Min önskan är att bli deras försörjare och deras skydd och deras läkedom och deras frid.
Min kära, jag har redan lagt kraften i dina händer att göra samma tecken och under som Jag gjorde – men gör dem bara så det blir ett vittnesbörd om vem Jag är, så att andra kan komma till tro på Mig.

Jag har gett dig auktoritet att befalla demoner och att hela all sjukdom. Men det krävs en nyckel av tro – att tro på Mig – för att låsa upp den auktoriteten så att du kan använda den. Så börja i det lilla, med saker som gör det möjligt för din tro att växa och bli större – be för dina vänner med huvudvärk, be om försörjning för främlingen bakom dig i kassakön i matbutiken som har förlorat sitt arbete och inte vet hur de ska kunna fortsätta att försörja sin familj. Förlös min auktoritet och min försörjning i deras liv. När en ofrälst bekant är plågad av rädsla och ångest, befall det att lämna dem i mitt namn och förlös min frid över dem.
Även den enklaste bönen är ett vittnesbörd till min ära, för när jag svarar på bön så kommer jag att göra det på ett sätt som gör att de vet att det är jag. Så börja i det lilla, min kära, titta på och se vad Jag kommer att göra. Jag vill att din tro ska växa tills du inte längre är begränsad av tvivel och otro, så att du ska kunna göra samma gärningar som Jag har gjort, som ett vittnesbörd för mitt namn.

Ja, min kära, börja i det lilla och låt din tro växa – men börja! Stå inte vid sidan med en ”vi får väl se”- attityd som utmärker en som inte tror. Börja tro på mig, så att du kan göra de gärningar som jag gjorde. Börja sedan och uppföra dig som en som tror.

a) Joh 14:12-14 ”Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.”

Teresa Seputis

Tack till Agneta för översättningen!

Inga kommentarer: