söndag 28 juni 2009

Du är kallad att förlösa liv

Dagens inlägg är en predikan från församlingen Källporten som tar upp ett mycket viktigt ämne, nämligen att vi kan förlösa den helige Andes livgivande flöde från vårt innersta och ut till människor som behöver förändring i sina liv. Det finns många torra (religiösa) ben som behöver talas liv till i Sverige och det börjar i våra egna liv. Vi är Guds kanaler i Kristi kropp som det livgivande vattnet kan strömma genom. Bjarne Skog brukar tala om att vi behöver "blötläggas i den Helige Ande" och tänker man efter så blir det ju inte mycket vatten som kan passera till andra om vi själva är snustorra och absorberar allt vattnet som en torr svamp...
Men vi har ett löfte om att alltid kunna dricka av det levande vattnet så några "torra svampar" skulle egentligen inte behöva finnas.

Predikan från församlingen Källporten:

En källa till liv

Ords 10:11
Den rättfärdiges mun är en källa till liv …

En källa är där vattnet kommer fram, där det blir tillgängligt. Ovanstående bibelställe säger att vår mun är en källa till liv, och vi ska tala mer om det, men först ska tala om vad ”vattnet” är som flödar ur källan.

Vattnet är den helige Ande
Jesus talade om vatten som ska flöda fram från de troendes innersta, och han förklarade att han talade om den helige Ande.

Joh 7:38-39
38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.”39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Vi har tagit emot den helige Ande
När du tog emot Jesus som din Frälsare, så tog du också emot den helige Ande. Han tog sin boning i dig.

Rom 5:5…
Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.
Gal 4:6

Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande …

Jesus sände den helige Ande från sin position på Faderns högra sida.

Apg 2:33
Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör

Vattnet gör skillnad
Det finns en törst hos människor idag, och det finns tyvärr en torka i många församlingar. Den helige Andes livgivande vatten behövs mer än någonsin. Det är inte metoder vi behöver, utan vi behöver den helige Andes flöde. Hans ”vatten” förvandlar allt.

Jes 44:3-53
Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar,4 så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset, som pilträd vid vattenbäckar.5 Då skall en säga: ”Jag tillhör Herren”, en annan åberopa Jakobs namn, en tredje skriva på sin hand: ”Herrens egen” och bruka Israel som ett ärenamn.

Hur förlöser vi den helige Andes vatten?
Vi har redan konstaterat att den troendes, den rättfärdiges, mun är en källa till liv.

Ords 10:11
Den rättfärdiges mun är en källa till liv …

Vi förlöser den helige Andes flöde genom att tala.

Joh 6:63
Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.

Läs hela predikan här:
http://kellporten.wordpress.com/2009/06/23/veckans-predikan-du-ar-kallad-att-forlosa-liv/#more-3761

Inga kommentarer: