söndag 13 september 2009

Uppehåll

Under ett par veckor framåt kommer bloggen inte att uppdateras eftersom jag är på en böneresa till Jerusalem. Om du känner Herrens maning, bed gärna för min familj, för mig och det uppdrag jag har. Jag vill gärna stämma in i Salomos bön i 1 Kung 8:41-43:
"41 Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta, för ditt namns skull 42 - ty man skall också där höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm - ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus, 43 må du då höra det i himlen där du bor och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så skall alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig, såsom ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus, som jag har byggt, är uppkallat efter ditt namn. " Amen.

1 kommentar:

helle sa...

Hej!
Jag önskar dig Guds rika välsignelse och du finns på mitt hjärta! Jag ber för dig!

Med kärlek!
helle