torsdag 1 oktober 2009

Tillbaka

Fylld av intryck och förundran över vad Gud gör när vi tar kliv ut i tro är jag nu hemma efter två veckors böneresa i Jerusalem.
Det var en mycket signifikant tid att vara där just över Rosh Hashanah och Yom Kippur.

Mitt fokus var att be för det judiska folkets frälsning och att välkomna Jesus tillbaka som Lejonet av Juda. Jag hade med mig en flagga med Lejonet av Juda och två silvertrumpeter plus en symbol för nationerna, som invigdes den 20 sep i ett 24-7 bönecenter samtidigt som två andra personer blåste i shofar. Först åt öster och sedan åt väster och jag upplevde tydligt hur dessa signaler var signaler inte bara för Israel utan till nationerna. Efteråt fick jag veta att det just denna dag hade hållit en bönesamling där man samlats till nationell förbön. Vad pastorerna visste så hade detta inte förekommit tidigare.

Jag fick också veta att man på torsdagen innan hade invigt världens största flagga på Teddy stadium i Jerusalem. Och gissa hur den såg ut - en flagga med Lejonet av Juda i blått mot en gul bakgrund! Dvs Jerusalem stads stadvapen. Läs mer och se flaggan här:
Ny länk:

Under tiden i Jerusalem hade jag tillfälle att läsa Kjell Sjöbergs gamla bönebrev från början av 90-talet och bla ger han exempel från Apg 11:27 ff där en hednaförsamling hjälper en annan församling i Jerusalem när det blir stor nöd i världen. Hjälpen formedlades av Saul och Barnabas (!).

För att kunna slutföra missionsuppdraget måste judakristna och hednakristna tjäna tillsammans skriver Kjell. Han fortsatter: "Min vision är en bönekonferens i Jerusalem , som sätter världens evangelisering i centrum då vi beder fram Jerusalem, att på nytt bli ett center for evangelisation och mission, så som det var i den första kristna tiden."

Det här tog verkligen tag i mig och jag tror att vi i Sverige som en del i detta behöver utveckla relationer med messianska församlingar i Israel. Många stöder Israel på olika sätt men jag tänker på att utveckla ömsesidiga vänskapsrelationer mellan personer på ett personligt plan, att initiera vänförsamlingar för ömsesidigt församlingsutbyte mm. Att verkligen stå tillsammans i den sista tidens skörd.

Inga kommentarer: