fredag 2 oktober 2009

En syn om Sauls och Davids hus - kristet ledarskap i vår tid

Från Martin Reens blogg, citat ur inlägget "En syn om Sauls och Davids hus - kristet ledarskap i vår tid":

"Jag såg följande syn: Jag såg hur det fanns två hus av kristna ledare i församlingen. Det första huset var Sauls hus. Detta hus representerar de ledare som värnar om sina positioner, på samma sätt som kung Saul gjorde. Dessa ledare innefattar både de ledare som har en kallelse till ledarskap, och som en gång sökt Gud och haft Hans smörjelse och välbehag över sitt liv, men också dem som aldrig har varit kallade, men som har tagit sig positioner och tjänster i församlingen på ett orättfärdigt sätt, dvs. genom kyrkopolitik eller därför att de har varit respekterade i samhället. Också de som har fått ledarpositioner i arv utan att vara kallade tillhör Sauls hus. Ibland dessa ledare fanns några mycket kända namn, som vi kanske skulle räkna som våra främsta ledare, men Gud ser annorlunda än vi.

Det andra huset var Davids hus. Det representerar de ledare som är ledare efter Guds hjärta, som söker Gud med hela sitt väsen, på samma sätt som David gjorde. Dessa ledare bryr sig inte om positioner eller titlar, de bryr sig bara om att leva ett liv som är Gud välbehagligt. När Gud ser dessa ledares liv så rörs Hans hjärta, därför att de har överlåtit sina liv till Honom, och därför är deras liv som en lovsång som ständigt stiger upp till Gud. Dessa ledare kommer att vara Guds generaler när Hans armé tågar framåt i den sista tiden.Sedan hörde jag Herrens röst. Han sade: Jag har tills nu tolererat att Sauls hus får samexistera med Davids hus, men nu har tiden kommit då jag skall rena min församling, och då kommer jag att ta itu med, och döma, ledarna först. Jag kommer inte längre att tolerera Sauls hus. Jag kommer att döma detta hus till undergång så att bara Davids hus består.Sedan såg jag hur kristet ledarskap i Sverige skakades om, och bara Davids hus överlevde den skakningen. Jag förstod då att denna skakning redan hade börjat och skulle pågå de närmsta åren. När Sauls hus föll såg jag många kända ansikten som blev borttagna från sina ledartjänster, men jag såg också hur många tidigare okända kristna, som i det fördolda har formats och förberetts av Herren, på samma sätt som David formades när han vaktade får och var i landsflykt, nu restes upp och insattes i ledarskap av Herren själv. Dessa ledare smordes och restes upp för att leda Guds församling i den sista tiden, och de kommer inte att bry sig om titlar eller positioner, de har bara Guds rikes bästa för ögonen. Därför kan de också leda utan kompromiss, och de kommer att leda församlingen i segerrik strid i den sista tiden.

Detta upplever jag som ett viktigt budskap, därför att så många kristna har en alltför stor förtröstan på enskilda ledare, och inte på Gud. Därmed gör de sina ledare till avgudar, och detta kan Gud inte tolerera. När vi därför ser hur dessa skakningar kommer och vissa ledare faller, samtidigt som nya reses upp, så skall vi inte misströsta. Vi skall istället veta att det är Gud som handlar med sitt folk, och Han samverkar allt till det bästa för sin församling. Låt oss istället be och ge nåd till de som faller, och tro på att Gud ger nåd till upprättelse för de som ödmjukar sig och söker Honom. Be även för mig att jag får nåd att tillhöra det ledarskap som David representerar. Även när Gud dömer sitt folk sker det utifrån Hans stora kärlek och medkänsla. Han vill alla människors bästa!"

källa: http://martinreen.blogspot.com/2009/10/en-syn-om-sauls-och-davids-hus-kristet.html

4 kommentarer:

Lars sa...

Denna profetia talar sanning tror jag. Något jag ofta funderat på är hur kyrkorna ska klara sig om den ekonomiska krisen fortsätter och förvärras och vad blir det av olika ledare i den kristna kyrkan om det inte längre finns stadsstöd, bra pastorslöner position m.m jag tror som profetian säger att vi kommer få se en sållning, vilka som verkligen älskar gud. Ledare som är beredda att gå igenom lera och smuts och förföljelse kräver speciella människor. David sa Stolt ger jag Herren äran,
de betryckta hör det och gläds.

Om david sysslat med kyrkopolitik varit mån om sin position och inflytande hade knappast dom betryckta glatt sig, må guds rike komma, må guds vilja ske..

barnabas sa...

Hej Lars!
Tack för din kommentar. Ja, vi har mycket att lära av David. Jag läste om David och Mefiboset imorse och David letar till och med aktivt efter någon i Sauls hus som han kan få välsigna. Trots allt vad Saul gjort. Jag tror det är en viktig princip att vi välsignar dem som står oss emot och att vi har detta i minnet i den tid av skakningar som ligger framöver.

Hur kyrkorna skall klara sig ekonomiskt tror jag Herren har helt i sin hand. Det som är fött av Gud kommer Han också att se till fortlever och förökas. Allt det andra kan vara bra saker, men jag tror inte det kommer att ha evighetsvärde och vi har en fri vilja att välja att hålla på med det ena eller det andra.

Samma sak med personer som inte befinner sig mitt i Guds kallelse och plan. Vi har alla en fri vilja och ett val att söka och välja den väg Herren ger oss eller låta bli. Och vi i Kristi kropp behöver stå tillsammans i bön för att både ledare och andra ska komma rätt.

Gud välsigne dig!

Anonym sa...

Herre, låt det ske!

Anonym sa...

En början av profetian: Gudsvilja.se

Sökes!

Finns det någon kristen här?

Som kan tänka sig att komma ut i friska-luften och göra jobbet där prästerna totalt misslyckas med? vi jobbar ideellt så att de får skämmas lite? De bärgade lönen men glömde jobbet.

vi söker engagerade personer som vill ta striden och att sprida evangeliet så som Kristus befallt oss, klart och tydligt så att var och en kan ta ställning till om han eller hon vill följa Jesus eller väljer att avstå.

Obs, Det spelar ingen roll vilken församling ni tillhör eller vad ni heter och bor.

gå in och anmäl er på Gudsvilja.se och ta del av vad som står där.


Sprid länken vidare