måndag 30 november 2009

Hinder för din kallelse

För några år sedan besökte Martin Scott http://3generations.eu/blog/ Göteborg och undervisade bla om vad som kunde hindra oss att komma in fullt ut i vår kallelse. Han nämnde 4 saker som jag tänkt på många gånger sedan dess:

Jämförelse - Kan leda till en känsla av underlägsenhet, 1 Kung 4. Människor kom överallt ifrån för att lyssna på Salomos vishet. Men om vi börjar jämföra oss med andra som vi tycker är mer framgångsrika på ett eller annat sätt och önskar att vi var som de, så får vi fel fokus. Oftast har vi då inte förstått att den funktion som Gud har satt oss i och kallat oss till är unik. INGEN annan kan ta just din plats. INGEN annan kan utföra det som Herren planerat på just det sätt som du kan. Och är det så att du inte gör anspråk på den plats som du har fått, så står den faktiskt tom... Var och en ska gå sin givna bana utan att tränga den andre och TILLSAMMANS får vi gestalta Kristi kropp.

Avundsjuka - Martin berättade en mycket tankeväckande historia om hur en kvinna i en församling i London drabbats av nackbesvär och blev sämre och sämre. Hela församlingen engagerade sig i detta och bad för henne, men det blev ingen förbättring. Tvärtom blev kvinnan bara sämre och sämre. Olika teorier framfördes vad hennes besvär kunde bero på. Till och med att det kunde bero på att häxkraft riktats mot henne. Efter en tid så kom en sydamerikansk pastor till församlingen och bad helt kort för henne. Han sa: Det här är inte häxkraft, det här beror på avundsjuka. Och hon blev helad direkt.

Felaktiga eller falska förväntningar - tex från föräldrar, din man/hustru, pastorn eller dig själv. Ibland finns inte ens förväntningen - utom som en tankebyggnad i våra hjärnor, men påverkar oss alltså ändå. De enda förväntningar vi behöver fundera över och försöka leva upp till är Guds förväntningar.

Förolämpningar - saker som sagts eller skrivits om oss, det som talats ut blir en snara. När lögner talats ut så kraftfullt eller så många gånger att det till slut känns som sanningar är risken stor att de blir en "självuppfyllande profetia". Man börjar agera utifrån det som talats ut och till slut sitter man fast i ett beteende som från början var en lögn, men som nu blivit en faktisk verklighet.
Precis när jag sitter och skriver detta så kom några bra länkar i min mailbox som just tar upp makten i våra ord: http://logos-church.blogspot.com/ en ny blogg som heter ”Ord har kraft”, samt fyra korta undervisningsvideos: http://www.xpmedia.com/gb9i6OKchlh6 , http://www.xpmedia.com/U2iKpn2pd1h2 , http://www.xpmedia.com/U7dNIt1vKKgF och http://www.xpmedia.com/55bWDOp5jvfR

Jag skulle vilja sticka ut näsan och påstå att alla dessa fyra är områden som just vi svenskar behöver vara mycket uppmärksamma på. Det finns tex en slags nationalkaraktär av plikt och pliktkänsla som i sig inte behöver vara något fel, tvärtom, men som lätt kan leda till felaktiga förväntningar. Och den kungliga svenska avundsjukan har vi väl alla hört talas om. Tittar man sedan på vad som skrivs på bloggar och debattforum, även med kristen inriktning, så är det inte svårt att konstatera att förtal (även av andra kristna) och olika former av jämförelser är vitt utbredda. Inte minst när det gäller kvantitativ församlingstillväxt eller mellan olika typer av funktioner i Kristi kropp. När jag skriver det här rannsakar jag mig själv och ber om förlåtelse för det jag själv kan ha felat och ber om nåden att få börja på nytt. Min bön är också att den Helige Andes ljus ska uppenbara för var och en som behöver omvända sig på det här området. Vi behöver verkligen allihopa komma ut i den potential som Herren tänkt för oss och flöda fritt i de gåvor som Han gett oss för att vara med och breda ut Guds rike i Sverige. Låt ingenting stå i vägen för det!

Inga kommentarer: