onsdag 21 april 2010

Tala liv in i döda ben

Tala liv in i döda ben

Uttrycket är taget från i Hes 37 och syftar i det sammanhanget på "hela Israels hus" som det står i vers 11. Profeten Hesekiel förs till en dal full av förtorkade ben och Herren manade Hesekiel att profetera över dem så att de skulle få liv igen. Herren säger till Hesekiel:

"Profetera över dessa ben och säg till dem: Ni förtorkade ben, hör HERRENS ord: 5 Så säger Herren, HERREN till dessa ben: Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv 6 Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är HERREN."

Hesekiel gjorde som Herren sa och benen kom samman och de fick senor, kött och hud på sig. Men ännu fanns ingen ande i dem (vers 8) Därför säger Herren till Hesekiel:

"Profetera till Anden, ja profetera, du människobarn, och säg till Anden: Så säger Herren, HERREN: Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv." (vers 9)

Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. (vers 10)

Första gången blev alltså benen återställda så att det fanns förutsättningar för dem att fungera. Men de levde inte, utan det var först när Hesekiel profeterade för andra gången som Anden kom in i benen och de fick liv. Herren är dock inte färdig än, utan Han har också ett syfte med att väcka benen till liv. Han vill föra sitt folk in i det land han har förberett för dem. Han säger till Hesekiel:

"Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land. 13 Ni skall inse att jag är HERREN, när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. 14 Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag, HERREN, har sagt det, och att jag har gjort det, säger HERREN."

Jag tror att ovanstående bibliska mönster kan översättas till oss i Sverige idag. Vi behöver bli helade och upprättade för att kunna vara i den funktion Herren har kallat oss till ("få senor, kött och hud". Det är gott och väl, men det räcker inte. Vi måste också få liv genom Anden. Många är rädda för att ta emot den Helige Ande, och Han tränger sig inte på. Därför blir det mycket "värksamhet" i egen kraft i våra sammanhang. Saker som i och för sig kan vara vällovliga, men som inte ger någon bestående frukt eftersom det inIte är fött och sanktionerat av Gud. I Upp. 3:1 står det "Du har namnet om dig att du lever, men du är död." Dvs det kan se fint ut på ytan, men det finns inget äkta liv från Gud.

Den tredje delen är att Gud har en plan för oss och de sammanhang vi finns i och för Sverige. Han vill föra oss in i "löfteslandet" Det är alltså Guds vilja, men det är vårt ansvar att gensvara och i lydnad och överlåtelse gå den väg som Herren visar.

På River of Edens hemsida ligger 3 delar av en undervisning från mars 2010 som heter "Prophesy Life Into Dry Bones!" som jag vill varmt rekommendera:
http://tinyurl.com/yfedxzg

Inga kommentarer: