fredag 8 oktober 2010

Reformation

Mina ögon föll på detta budskap när jag städade i en gammal dator. Jag vet inte vem som har översatt det, men mitt varma tack till denna person! Och även om budskapet är några år gammalt så är det fortfarande högaktuellt.
Rex och Lois Burghers nuvarande hemsideadress är
http://www.klifemin.org/

FÖDELSEN AV EN REFORMATION ÄR NÄRA FÖRESTÅENDE
Ett budskap erhållet genom Rex Burgher
rex@burgherministry.com

Den 20 januari 2004
Det är någonting som håller på att födas fram, och som kommer att förändra sättet som vi bedriver arbetet inom kyrkan. För det första pågår ett paradigmskifte inom kyrkan. Gud låter oss förstå, att en reformation är på gång. En reformation inom kyrkan, som talar om en radikal förändring till det bättre genom att förstå hur man gör det och genom de lärosatser, som vi en gång ansåg aldrig fick ändras. Vi gick vid sidan av dessa lärosatser och dess tillämpning på grund av vår omognad, men nu har den här saken blivit satt på plats, nu håller en ny uppenbarelse på att träda fram.

Denna reformation kommer inte enbart att förändra sättet som kyrkan förvaltas på, utan också överföra och påverka samhället som vi känner det. Vi kommer att få bevittna en kollision mellan Gudsriket och mörkrets rike. Det kommer att påskynda Herrens (vår Kungs) återkomst. Profetiskt avslutar filmen "Lord of the rings" trilogin med ett slutgiltigt krig i "Kungens återkomst".

För det andra pågår det just nu inom Guds rike en utplacering (positionering) av både individer och att samordna tjänster inom Guds rike. Dessa strategiska allianser är upprättade för att föra kyrkan framåt under striden, som kommer att bli släppt lös under kyrkans mest vidunderliga timmar.

Apostlarna kommer att återvända till kyrkan och Fadern återvänder till sin familj. Där kommer att råda ordning, därför ATT PAPPA KOMMER ATT FINNAS I HUSET!!! En ny grund av rättfärdigt beteende och auktoritet kommer att bli etablerat.

Titta efter återupprättandet av örnarna. Detta är den tredje saken som håller på att ske, de mogna örnarna håller på att återställas (restaureras) och ge sig iväg. Detta sker med en förnyad och övernaturlig styrka och med en otrolig synskärpa. Dessa örnar kommer örnar att sväva ovanför Gud och kunna se Hans rörelser, något som endast kan ses av ett fåtal människor. En frisk vind håller på att blåsa från Guds tronrum och lyfta upp oss högre och högre in i en ny värld av uppenbarelse.

Förut var vi upptagna av våra egna krig, men nu kommer att uppfatta och förstå den storslagna visionen, som kommer från Gud. Vi kommer att bli lyfta högt ovan marknivån, ovanför striderna och kunna skåda över bergen in till andra dalgångar och se härskaran som kommer vår väg för att hjälpa oss. Tro och lydnad som kallas nätverk håller på att formas och som kommer att bli ett följe av bröder och systrar snarare än samfund. Dessa nya trofasta talar om lydnad till en vision och en kallelse så bortom deras själv (ego), att de kommer att bli lydiga till dess Konungen kommer åter. En fräscht och nytt utseende kommer att växa fram i kyrkan. I den tid som varit tillät Gud oss att ha samfund, vilket berättar om ett klassystem och en auktoritet, och det fungerade bra i den tiden, men det håller på att förändras. Där finns en ny doft i vinden, en ny väldoft som lägrar sig över oss och ting som det viskades om för länge sedan som "en sådan tid som denna..".

På grund av denna uppresning av ledning från höjden, en ökad uppenbarelse, kommer det att uppstå en större auktoritet. Gamla besittningar, särskilt vakttornen som en gång lämnades över till fienden, kommer att bli tagna tillbaka och då särskilt i förhållanden till den egna familjen.
Vi tror att dessa tre budskap är centrala i de nya ting, som Herren kommer att förlösa under år 2004. Något nytt har blivit släppt loss från Guds tronrum. Vi tror att över världen håller Gud på att föda fram ett gudomligt budskap till kyrkan under 2004. En ny våg av helighet och integritet kommer att förlösas till kyrkan. För dessa som har kämpat emot en orättfärdig syn på helhet, sundhet, hederlighet och ärlighet kommer att bli banderoller över den kommande armén. En större klarhet i att förstå kommer att bli förlöst till dessa örnar.

Titta efter sammanstrålningar av olika slags "nätverk" eller skaror av bröder och systrar som börjar att komma samman. Förut skulle det ha ansetts underligt att se bröder och systrar vandra i enighet, men nu kommer det att vara helt naturligt att ha som älsklingsdoktrin. En gång var den hållen som oföränderlig och som nu kommer att få till sin rätta betydelse utifrån Skrifterna.

Spana efter en ny skara av ledarskap, som kommer att framträda inom ett par år.
Jag har en stark övertygelse om, att Gud kommer att gå längs med många förlorade söner, just nu att kalla dem tillbaka till Honom. En sak som vi vet, är att Gud är mycket för återupprättande. Ett återförande av tingen som en gång förkastats. Många förlorade söner har missat Gud och på grund av misslyckandet har de gått tillbaka det, som de gjorde från början innan de la det åt sidan för att följa Gud. Liksom Peter gjorde i Joh.21:15-19, när han återvände till det som han gjort från början, nämligen att fiska. Han hade vänt sig bort från det som var Guds ultimata syfte och öde med hans liv. Andra har under de gångna åren blivit jagade in i hålor. Gud kommer att föra många ut ur hålorna in till en ny nivå av intimitet and ansvar.

Helighet och intimitet kommer att var klädnaden på dessa mäktiga Gudsmän och Gudskvinnor, att lyftas in till en plats av auktoritet, som få har sett förut. Med detta kommer visdom och förstånd. Titta efter en stor separation som kommer att inträffa mellan kyrkor, tjänster och individer. Den Episkopala kyrkan är det första exemplet på denna separation. Denna nya skara kommer inte att acceptera individer och tjänster som inte har integritet. Den här linjen av avgränsning kommer att frustrera några i ledarskap, därför att de kommer att inse att den respekt som visats dem i det förflutna var respekten för smörjelsen som Gud hade hällt ut över deras tjänst, men med liten respekt för dem personligen p.g.a. deras brist på karaktär i tjänsten.
Gud håller på att visa att den smörjelse som han har gett ut för vår tjänst måste stå i paritet med vår karaktär. Jag tror att Han är svartsjuk och inte längre kan tolerera, att vi använder vår smörjelse som en ursäkt för dåligt uppförande. På grund av den mogna vandringen av dessa nya ledare, kommer de att förstå, hur de skall handskas med den svåra arten på frågorna som kyrkan ställs inför. Kom ihåg att Apostlarna/Fäderna kommer "hem" och med dem kommer större auktoritet inom områden av disciplin med hänsyn till helighet och integritet.
Jag ser detta år som ett år av återupprättande för dem, som hade givit upp hoppet. De som har blivit desillusionerade och tänkte att de på något sätt hade försuttit möjligheterna. Peter var klippan som kyrkan skulle byggas på, klippan för den andra chansen, övervinnarna. Det finns en ny ordning som uppstår genom rätt andlig auktoritet och disciplin.

Vi kommer att upptäcka att vår styrka uppstår genom att vila i Honom och finna, att man endast har auktoritet över den storm som man kan sova i. När Jesus låg och sov i båten och lärjungarna kämpade med stormen, då väckte de Jesus för att finna honom lugnt stå upp och tillrättavisa stormen. Din styrka kommer från att vila vid sidan av Honom, detta kommer att vara det centrala temat i de nästkommande stegen från Gud.

Gud önskar den extrema, radikala kristenheten att åter var på modet. Titta efter dem som blir uppresta från dammet. Somliga frågade om dessa ben skulle kunna komma till liv! Och se de kom fram. Ut ur dammet är Gud på väg att resa upp en armé. Fattig, rik, ung, gammal, fet, smal, över kort eller lång håller Gud på att förlossa en våg av helighet och integritet och många kommer att få det därför att DET ÄR VAD DE HAR VÄNTAT PÅ I HELA SITT LIV!

Jag tror att nästa våg kommer att bli vågen av helighet och integritet. Manifestationerna av den vågen kommer att bli mäktig, genom att den kommer att förändra utseendet på kyrkan och vad de gör från det ögonblicket av förändring. Det har varit en säsong av omvårdnad som har pågått i ett par års tid. Individer och samfund som konstant har misslyckats med att göra de rätta valen vad gäller helighet/integritet kommer, att finna sig själva tvungna liksom den Episkopala kyrkan, att göra uttalanden av tro för att fastställa skälet för deras tro eller att bli stämplade som icke kristna!

Var vaksam på att något kommer att hända! Plötsligt kommer det att inträffa!

http://www.etpv.org/2004/tboar.html

1 kommentar:

Anonym sa...

Tror att det verkligen är högaktuellt och på pricken av vad Herren håller på att göra. Jag har själv fått eller anat något liknande. Agneta