torsdag 27 januari 2011

Undervisning om bön

John Mulinde är grundare, direktor/ordförande i World Trumpet Mission, en väckelse-orienterad missionsorganisation med huvudkontor i Kampala, Uganda. Se http://www.worldtrumpet.com/
Han är eftersökt i många nationer som talare på temat bön, väckelse och samhällsomvandling. John's har bla skrivit böckerna "Set Apart For God" och "Transforming Your World".
som kan beställas här:
http://www.worldtrumpet.com/books/view-all-products.html

Nedan finns länkar till översatt undervisning från http://www.bed.nu/

1- Att öppna böneportaler - John Mulinde
2005-11-04
John undervisar här om vilka krafter vi har att bekämpa och hur viktigt det är med ett överlåtet och rent liv i den bönestriden.

http://www.bed.nu/artikel.asp?id=%20225

2 - Abrahams strategi - John Mulinde
2006-01-31
John fortsätter att berätta om hur man bad för Uganda och visar på principer från Skriften som gäller i alla tider, på alla platser och som kan praktiseras av alla som tror!

http://www.bed.nu/artikel.asp?id=%20284

3 - Familjealtare - John Mulinde
2006-01-31
När vi ber till Gud kommer Han att göra oss effektiva i landet. Då kan vi bli effektiva i att leda andra eftersom vi inte bara ger dem teoretisk kunskap utan ett liv som vi lever.

http://www.bed.nu/artikel.asp?id=%20285

4 - Kraften av familjealtaret - John Mulinde
2005-11-24
Samhällets minsta byggsten är familjen. Många av oss har gett upp gemenskapen i familjen. Vi sänker vår moral och våra värderingar. Det är så beklämmande men Gud säger, “Stå upp Min skara, jag är inte färdig med nationerna”.

http://www.bed.nu/artikel.asp?id=%20230

6 - Att inta ett område för Kristus - John Mulinde
2006-03-07
Gud har placerat olika församlingar och gemenskaper i världen med ett syfte. Gud använder församlingen som sitt prästerskap för att stå i gapet för människors frälsning. Herren har inte kallat sin församling att sitta och göra ingenting. Vi är kallade att skapa förändring i landet.

http://www.bed.nu/artikel.asp?id=%20297

7 – Andligt bönekrig - John Mulinde
2006-02-27
Du kan alltid vara vinnaren i ett bönekrig, den som övervinner fienden, men en sak måste du komma ihåg att fråga dig själv: ”Har jag en personlig sann gemenskap med Gud?

http://www.bed.nu/artikel.asp?id=%20296

På denna sida kan du också lyssna till predikningar:
http://www.staldates.org.uk/BrowseBySpeaker.asp?intPreacher=98

Inga kommentarer: