tisdag 22 mars 2011

Hur ska vi behandla den Profetiska Tjänsten

Hur ska vi behandla den Profetiska Tjänsten - Roger Wågsjö

Det talas mycket idag om Guds profetiska Ande, och det finns också ett mycket stort behov av det profetiska, både inom och utanför kyrkan.

Det finns många aspekter på Guds profetiska Ande, men jag skulle vilja säga några saker om profet tjänsten (den person som talar för Gud), som vi måste ta emot för att få uppleva Guds närvaro med övernaturlig kraft till väckelse.

Alla som har motagit Guds Ande kan profetera som Herren leder (1 Kor. 14:1), men det betyder inte att de har en profetisk tjänst.

När vi studerar skrifterna ser vi att den profetiska tjänsten har varit mycket kontroversiell och missförstådd genom tiderna. Också idag så har många samfund skrivit av den profetiska tjänsten, som en förgången tjänst, tillsammans med den apostoliska tjänsten.

Ja, i många kyrkor har denna tjänst avvisats, eftersom pastorn och de äldste inte förstod den, eller förstod hur man hanterar den. Det var alldeles för kontroversiellt! Men det finns inget land idag där Guds Ande verkar, eller som har väckelse, där den profetiska tjänsten inte till fullo accepteras.

Många gånger så har församlingen (bl.a. i Sverige) bett att Gud ska sända väckelse, och som svar på bön så har Herren skickat en profetisk evangelist eller en profet med Guds närhet i sitt liv och tjänst. Men när sedan alla inte håller med om vad som förkunnas och utförs, så avvisar man tjänsten och församlingen går tillbaka till att be Gud om väckelse ännu en gång.

I vissa länder har den här cykeln upprepats i över 100 år.

Så, vad är svaret? Ta emot den profetiska mannen eller kvinnan, men förvänta dig inte att allt ska vara fullkomligt bara för att Gud sände dem. De är ju inte fullkomliga, och det är inte du heller. Vi är alla människor och har brister, det är därför vi alla behöver Guds nåd.

Skriften uppmanar oss att hedra den profetiska tjänsten, som kommer från Gud (Matt 10:41-42) och göra det följande:

1. Utsläck inte (den Profetiska) Anden.
2. Förakta inte profetiskt tal (det Profetiska ordet).
3. Pröva allt och hålla fast vid det som är gott (det som är bibliskt och förhärligar Jesus). 1 Tess. 5:19-21

Med kärlek,
Roger Wågsjö

P.S. For feedback or comments on this email, or for making a prayer
request, please write to: aui@artistsunitedinternational.com

Källa: www.artistsunitedinternational.com

Inga kommentarer: