tisdag 23 augusti 2011

Ge freden en chansPressemddelande

ECIs budskap till FNs 66 generalförsamling: Ge freden en chans – respektera gjorda överenskommelser gentemot det judiska folket

Bryssel 22.8.2011 Ett ensidigt utropande av en palestinsk stat skulle inte endast bryta mot fundamentala principer inom internationell rätt utan också upphäva det interimistiska Oslo-avtalet. Det skulle innebära ett negligerande av en av dess mest centrala punkter, nämligen att inte förändra Västbankens status innan en permanent förhandlingslösning åstadkommits.

Detta är ett av budskapen i en ny kort dokumentärfilm gjord av European Coalition for Israel som offentliggjordes måndagen den 22 augusti 2011, en månad före den planerad omröstningen i FN i New York gällande grundandet av en palestinsk stat. Offentliggörandet av denna video är slutfasen i en internationell information kampanj för att höja medvetenheten om de lagliga grunder på vilka den moderna staten Israel står och de fatala konsekvenserna av att dela Jerusalem.

“ Varje bestående fredavtal mellan israelerna och palestinierna måste baseras på historiska fakta och internationell rätt” säger kampanjens ledare Tomas Sandell, ECI. Han understryker också att fred endast kan uppnås genom bilaterala förhandlingar, inte ensidiga deklarationer.

Filmen visar att den moderna staten Israels legitimitet inte är baserad på FN delningsplan 1947 utan på lagliga dokument och överenskommelser gjorda av det internationella samfundet långt före II världskriget, börjande med San Remo-konferensen i april 1920. På denna konferens, organiserad av de allierades Högsta råd, inkorporerades i internationell lag den judiska statens rätt att återuppstå, därmed erkännande denna stats pre-existens och laglighet. Dessa överenskommelser togs senare över av FN genom artikel 80 i FN-deklarationen och gäller sålunda fullt ut ännu denna dag.

“Om vi inte förstår och respekterar dessa fakta, undergräver vi en hållbar grund för fred” avslutade Sandell.

I den 15 min långa videofilmen presenterar prominenta jurister och diplomater som Jaques Gauthier, Howard Grief och Dore Gold de lagliga grunder på vilka den moderna staten Israel vilar. De hävdar att ett återvändande till gränserna för vapenvila 1948 – 1967 inte endast skulle kullkasta FNs stadgande om säkra gränser för den judiska staten, utan också på nytt dela Jerusalem och ställa Gamla staden under palestinskt styre.

Filmen hävdar vidare att enda vägen att säkra att staden Jerusalem förblir en stad delad mellan judar och araber är att bibehålla staden odelad och under judiskt styre och därmed garantera att Gamla staden förblir öppen för alla religioner. De senaste 44 årens historia visar att de olika religiösa samfunden endast kan samexistera under judiskt styre, medan arabiskt styre igen skulle begränsa trosfriheten och hota de judiska heliga platserna i framtiden.

Filmen kommer att visas på valda TV-kanaler världen över och skall också spridas via sociala media och webbsidan www.GivePeaceAChance.info. Dessutom kommer det att hållas privata seminarier i ett antal länders huvudstäder och parlament.

För mera information kontakta

Paul Tielens

Media director ECI

ecibrussels@gmail.com

T + 32 475 41 34 41

Inga kommentarer: