onsdag 17 augusti 2011

Tillkomme ditt rike...

ICCC inbjuder till konferens:

"TILLKOMME DITT RIKE…
- Vår bön vårt hopp och uppdrag

Jesu dominerande undervisning handlar om Guds rike. Att leva i Guds rike är
att leva ett annorlunda liv, ofta på tvärs med gängse uppfattningar. Gudsrikeslivet kan tillämpas på livets alla områden, allt från individuellt plan till samhälleliga strukturer. Ett Gudsrikesliv innebär att leva i fas med Guds planer för
mig i de sammanhang jag är insatt i. När det sker blir livet rikt, fruktbärande
och meningsfullt! Guds karaktär blir påtaglig i det dagliga fysiska livet och kan
betjäna omgivningen.

Jesus ger många olika beskrivningar om Guds rike eller ”Himmelriket” som
det ibland också kallas. Vid ett tillfälle ges liknelsen om en surdeg: ”Himmelriket (Guds rike) är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl;
till slut blir alltsammans syrat”. På så vis kan även våra liv få betydelse i långt
större omfattning än vad vi själva representerar, när vi väljer att medverka till
att Guds rike bryter fram i vår tillvaro.

Alla som vill vara Jesu efterföljare har mer eller mindre djupgående erfarenheter av när Guds rike får utrymme. Vi vet också hur svårt det kan vara att
upptäcka de situationer där Riket kan släppas fram eller hållas emot, men ack
så avgörande. Ofta är det genom frustrationen i utmaningen som genombrott
och seger kommer. Desto viktigare att känna igen när tiden är nära, så att man
inte ger upp och missar hela syftet.

Därför inbjuder vi till en konferens på temat ”Tillkomme Ditt rike… - vår bön,
vårt hopp och uppdrag”

Målet med konferensen är att uppmuntra och utmana dig att se Herrens
väg med ditt liv, så att du förmår hålla kursen mot det Han berett för dig och
förberett dig för – att leva ett liv där Hans gåvor till dig får betjäna Hans planer
för dig och att du därigenom gång på gång får erfara att Guds rike blir manifesterat genom att leva för ditt syfte till föredöme för andra.
Vi vill därför välkomna dig till en helg av delaktighet och gemenskap – en konferens vi hoppas ska kännetecknas av:

• Profetisk analys och klarhet
• Uppenbarelse om Vad & Hur
• Hög delaktighet i en gemensam process

Varmt välkommen!
Församlingen Nimbus och ICCC Sverige"

Läs hela inbjudan och program här: http://www.iccc.se/att/Ockero2011_Info.pdf

Inga kommentarer: