fredag 19 augusti 2011

Väckelse och reformation i Europa

---------------------------------------------------
Rob Hotchkin 6:e juni, 2011, Gnarp
---------------------------------------------------

Gud talade till Rob om Europa i december 2009. December är hans lediga månad och han hade dragit sig undan från datorer och allt och sökte endast Gud. Han hade en öppen vision som började som en övernaturligt klar blixt och han fick se Europa. Han såg en röd prick i London och en röd prick i Riga och hur en linje drogs från London till Riga och tillbaka så att de båda linjerna blev en fisk - den kristna symbolen, med fiskuvudet i London. Han hörde Gud säga att en övernaturlig nåd kommer över Europa för en övernaturlig skörd.

Rob fick en missionärskallelse till Europa från Gud, något han inte hade något emot eftersom Europa för honom innebar fin kultur, god mat och att man kan ta en dusch i rent vatten varje dag. Ofta som missionär får man duscha endast en gång i veckan och då med ljusbrunt vatten om man har tur. Så Rob tackade nästan lite skyldigt glatt att "visst, jag åker gärna till Europa!" När han sa det kände han Guds allvar över situationen och Gud sa: "Det kommer att vara den hårdaste marken jag skickar dig till."

Efter att han tackat ja till kallelsen fortsatte Rob att tacka Gud för att Han skulle sända Sin nåd för en övernaturlig skörd och Gud fortsatte att tala till Rob angående Europa lite då och då. Vid ett tillfälle sa Han att tidvattnet reser sig upp för Europa. När Rob var liten tyckte han om att bygga sandslott på stranden och tittade sedan förtjust på hur tidvattnet kom in och rev ner murarna och till slut hela slottet. Tidsvattenvågen från Gud kommer till Europa och sveper bort alla fästen som fienden har intagit här. Han ger oss mer tro att ropa in det som Gud redan har bestämt. Allt är redan tillgängligt genom Jesus men det finns säsonger och tider då Gud rör sig, och det är när vi ropar efter Honom.

Gud gav honom Jes 59:19 - "När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten."

I originalspråket fanns det inga kommatecken. Vad som egentligen står i versen är: "När fienden bryter fram, LIK EN FLOD SKALL HERRENS Ande driva honom på flykten." Det är inte fienden som kommer in som en flod utan det är Gud! Fiendens fästen är endast sandslott som slås sönder i tidsvattnet. 2 Sam 5:20 bekräftar det: "HERREN har brutit ner mina fiender inför mig, så som vatten bryter fram."

Rob fortsatte tacka Gud för att tidsvattnet reser sig upp mot Europa för att svepa undan fienden och fick då höra från Gud: "väckelse kommer och reformation kommer."

Tidsvatten kommer inte bara och killar oss lite på fötterna för att sedan dras tillbaka som vanliga vågor. Vi har fått erfara sådana vågor förut från Gud, som uppfriskat oss och de skall vi vara tacksamma för. Men den tidsvattenvåg som kommer över Europa slår ner och förkrossar församlingen för att sedan dra med församlingen ut på gatorna för att ge vidare vad de har fått, liksom tidvattensvågen slår ner på sanden, bryter upp den och drar med den ut till havs. Samma som hände på den första Pingsten. De som dras in från gatorna in till församlingarna krossas av en ny våg som dras ut på gatorna igen för att ge vidare vad de fått. Och så om och om igen. Det är sann väckelse. Men det är också mer än en väckelse i församlingarna. Det kommer en reformation för nationerna.

Jes 60 talar om att det är mörker ute i världen och det sägs utav medlidande för att vi ser hur Satan river och binder människor i fångenskap. Gud vill ge verkligheten av sin kärlek till de. Gud vill inte bara väckelse i församlingarna utan reformation i nationerna. Han vill vara Gud över hela världen. När hela världen skakas av ekonomisk kris vill Han göra sig känd som Jehovah Jireh - Gud som förser, för alla människor.

Rob fortsatte att proklamera ut det Gud talat till honom: väckelse och reformation i Europa. Då började han ropa ut "källorna!" om och om igen. Visste inte ens varför han sa det. Då talade Gud: "Källorna i Wales kommer att grävas upp på nytt." I Wales var det en väckelse i början av 1900-talet som berörde hela nationen. Människor ville inte ens spela eller se på fotboll längre, de ville bara prisa Gud. De fick ta in nya arbetshästar ner i gruvorna eftersom de hästar som redan var där endast kunde drivas fram genom svordomar och piskrapp, eftersom när Gud rörde vid gruvarbetarna förmådde de sig inte ens att piska hästarna. Det startade i en stad i Wales och spred ut sig och rörde vid hela nationen under en besökelsetid under tidigt 1900-tal. Samma rörelse kommer nu över hela Europa. Många predikanter kommer att dras till Europa för att hjälpa till att förlösa det här. Det kommer en övernaturlig skörd i Europa. I Wales föll bönder ner på knän och bad att få lära känna Gud fastän ingen hade talat med dem om Guds rike. Det var Guds närvaro som kom över landet.

Vi kommer att se det när vi går in i förbön för det och tillber och tackar Gud för det.

1 Mos 26 – Isak grävde upp källorna från Abraham. Kung Abimelek ville lära känna Isaks Gud eftersom Isak visste hur man tog tag i det som han fått från fäderna och sen gå vidare med det. Vi måste se det som andra har sett förut och se det för vår situation. ”Det här är för oss! Det här är för den här platsen! Det här är för nu!” Förnya källorna!

Ropa som Bartimeus (Mark 10:51): "Jag vill se!" Ropa: "Jag vill se Guds tidsvattenvåg slå ner i Europa! Jag vill se källorna i Wales förnyade! Jag vill se det!"

Allt som händer föds genom bön och förbön. Maria är en förebild av en förebedjare, hon bad om att det skulle bli som Herrens ängel hade sagt skulle ske med henne och begrundade det. Fortsätt att be uthålligt tills du ser det! Väckelsen i Wales föddes genom ungdomars förbön och rop: ”Oh God, bend our hearts!”

Bli upprymd som Bartimeus och ropa – ”här, oss, nu!”

Tror inte att vi behöver vänta 25 år på att Guds tidvatten kommer. Vi kommer att se det här och nu om vi ropar efter det. Ni som är villiga låt det slå som en brinnande pil in i era hjärtan.

Sammanställning av tilltalet gjordes av Elin Ryosa

Du kan också se en inspelning här:
Leta upp inspelningarna från den 6 juni.

Inga kommentarer: