fredag 18 november 2011

Hälsning till bedjare i Sverige

HÄLSNING TILL BEDJARE I SVERIGE

Man blir glad varje gång man får höra om nya böneinitiativ från olika håll i landet eller själv få se det med egna ögon. I helgen hade min fru och jag förmånen att vara i Markaryd och gladdes där åt det djupa ekumeniska samarbetet där, bl.a. omkring bön. Den här veckan inbjuder man t.ex. till "24-7 bön" med alla kyrkor.

Jonas Bergsten skickade oss en glädjande rapport från bönearbetet i Bergslagen och Värmland. Han nämnde särskilt om en bönesamling i Årjäng, där svenska och norska bedjare mötts. Han refererade också till att alla kyrkor i Lindesberg för första gången denna höst mötts till "Bergslagsbön". Jonas skriver: "Psalm 133 beskriver hur trossyskon är i enhet, och psalmen avslutas med dessa ord som jag tycker blir så starka i den engelska översättningen (KJV) "….for there the LORD commanded the life, even life for evermore". Tänk när vi ödmjukar oss inför Gud tillsammans, på den platsen befaller Gud sin välsignelse!"

Från Ockelbo berättar man om hur man en gång i månaden samlas ekumeniskt till "Bön för Ockelbo". Där har man planerat bönekvällarna samtidigt som kommunalfullmäktige har sina möten. Igår kväll hade jag tillfälle att vara med på en samling i Södertälje, där man bad för staden och här i Stockholm planerar vi för ekumeniska bönesamlingar vecka 3 nästa år, då vi besöker varandras kyrkor och deras bönesamlingar. Och – för att sluta där jag började – i Markaryd samlas man också en gång i månaden i kommunalhuset för att be för sin kommun. Som Jonas skrev: "Tänk när vi ödmjukar oss inför Gud tillsammans, på den platsen befaller Gud sin välsignelse!"

Nedtecknat 14 november

Carl-Erik Sahlberg

källa: http://www.sverigebonen.se

Inga kommentarer: