tisdag 1 november 2011

Kännetecken på en biblisk församling

Refererat från undervisning av pastor Owe Lindeskär sammanställt av Anna som skriver bloggen "Vårt Dagliga Bröd". Tack Anna för att jag fick kopiera detta! Vi har lite olika layout på våra bloggar, så texten ser inte riktigt likadan ut, men innehållet i texten är detsamma. Understrykningar blir heller inte lika pga av publiceringsverktyget. Jag har också valt att istället citera Folkbibeln som jag föredrar i de bibelställen som anges, men känn dig fri att läsa vilken översättning du vill! /Barnabas

************************
Bibelundervisning som visar hur man kan identifiera en biblisk och sund församling som öppnar sig för den Helige Ande, och därmed blir karismatisk. Detta gäller alla kyrkor som vill förstå detta med den Helige Ande, vilja leva i det och förverkliga det.

Den helige Ande utgjuts på pingstdagen

Apg. 2:1-41 När pingstdagen* hade kommit var de alla samlade. 2 Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. 3 Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. 4 Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.”

Den Helige Ande kommer på pingstdagen till de bedjande troende, och fyller deras liv med Andens kraft och hänförelse, och genom detta föds Kristi församling fram på jorden.

Det finns olika sätt att se på församlingen. En del ser den utifrån de organisatoriska och strukturella utgångspunkterna men det räcker inte, lika lite som det räcker för en församling att bara ha namnet om sig att vara en församling, utan man måste se den ur ett djupare perspektiv.

I den första församlingen blev alla 120 personerna uppfyllda av den Helige Ande. Över var och en visade sig tungor som av eld.
Är församlingen i Sverige idag uppfylld av den Helige Ande? Det är tveksamt, då vi ser all den sekularisering som trängt in i Guds församling och öppnat upp för världens andlighet. Överlåtelsen och hängivenheten är inte på topp i församlingarna i dag.
Det finns en längtan efter att få se en andeuppfyllelse bortom de religiösa gränserna och egoistiska nivåerna. Det är många som längtar efter mer av den Helige Ande.

Det är avgörande för församlingen på vilket sätt den relaterar till den Helige Ande. Många är nöjda och begränsar sin relation till den Helige Ande till texter i bibeln eller i sångböcker, eller att de ser tillbaka på att de en gång har varit med om en andeutgjutelse. Detta hjälper oss inte i dag. Församlingar i Sverige måste våga vara frimodiga nog att göra en analys av läget precis nu, där många skulle komma fram till att vi brister i den Helige Andes flöde och välsignelse i många kristnas liv.

Medlemmarna i den första församlingen fylldes av den Helige Ande på pingstdagen där var och en fick en eldstunga över sig, det står t.o.m. att Den Helige Ande fyllde hela huset där de satt.
Vad är det som fyller våra hus och hem i dag för det mesta? Är det TV: n med hela sitt utbud eller något annat som tar platsen före den Helige Andes närvaro? En sann kristendom är inte begränsad enbart till kyrkans rum, utan får även utrymme i hus och hem med lovsång, bibelläsning och sann gudsfruktan.

Det stora med att bli uppfylld av den Helige Ande är att man får del av Andens karaktär, som är Guds kärleks kvalitéer. Är församlingen i dag så andefylld att den är präglad av Guds kärlek?
Där finns det mycket övrigt att önska, för även in på helig mark finns i dag mycket av kärlekslöshet, oförsonlighet, kiv, bråk och maktkamper. Vi behöver i dag en stark andeutgjutelse så att vi får den urkristna församlingens tecken och kvalitéer.

Ps. 143:10Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode Ande leda mig på jämn mark.”

Guds Ande är en God ande. Det som präglar den Helige Ande är godhet.

Jämför med djävulens ande som är en ond ande.

Kännetecken på en församling som är uppfylld av den Helige Ande är att det är en GOD församling, inte snäll för det är ett obibliskt ord.

Gud är inte snäll men Han är GOD, och det är väldigt stor skillnad på detta, för godheten kan även vara sträng, den kan förmana och ta itu med synder och svagheter.

Att vara snäll betyder att man inte tar itu med någonting, man följer då bara med strömmen vart den än leder.

Församlingens uppgift i dag är att plantera godhet i en ond värld.

1 Kor. 5:13 Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

Församlingen här hade stora problem med otukten, men ondskan i alla dess former måste man göra upp med. Ondskan är en hotbild mot den godhet som manifesteras genom den Helige Ande.

Den Helige Ande med sin godhet kan inte finnas kvar om ondskan finns i församlingen. Det onda tar då över. AVUNDSJUKA, SKVALLER och FÖRTAL släpper in det onda mer och mer i församlingen, därför att det finns en brist på den Helige Ande. Djävulens demoner är demoniska LÖGNANDAR.

Vi lever i en ond tid Ef. 5:16 Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda.

Ondskan består djupast sett av EGOISM, att själv få stå i centrum i sina sammanhang även inne i församlingen, man bryr sig inte så mycket om de svaga, de fattiga, de mobbade och de förföljda, därför att man har öppnat upp för tidsandan och det har med tidsandan att göra.

Den Helige Andes karaktär är SANNING.

Joh. 16:13 ”Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.”

Joh. 14:16 ”Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.”

Jesus undervisar här om Anden som ska komma.

SANNINGEN är ett kännetecken för en andeuppfylld församling

Så som karaktären är i himmelen, så är också den Helige Andes karaktär.

Upp. 21:27 ”Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.”

Den himmelska världen är ren och präglas av sanningen och det är den himmelska dimensionen som ska finnas i Guds församling.
Det är viktigt att vi kristna lär oss SANNINGEN OM GUD. Gud är så nära oss och sin församling, så Han är närmare än luften vi andas.
Den Helige Ande är vår guide till att lära känna Gud, Han vägleder oss in på helig mark och för oss djupt in i Gud själv.

1 Kor. 2:9-10 ”Men vi känner, som Skriften säger,* vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande.”

Ett kännetecken på en sund biblisk församling är att den Helige Ande guidar alla, pastorer och tjänstegåvor och övriga troende

Det är den Helige Ande som utforskar allt och pejlar djupen i Gud. Anden kan föra oss in i det genuina, i det eviga, i det heliga, i det ursprungliga, nämligen Gud. En sådan kyrka kommer att få starka tecken på att Gud finns där, att det är geniunt andligt och framför allt heligt.

Där blir inte människan manipulerad till ett visst karismatiskt beteende utan människan samarbetar med Gud genom den Helige Ande på ett fullödigt sätt, där Gud har respekt för sina medarbetare och människan bär på en helig respekt för en helig Gud. Sanningen om Gud är viktig men också sanningen om människan.

Den Helige Ande är helt ointresserad av karriärsträvan i Guds församling.

Vårt ursprung som andefyllda kristna är inte syndafallet, våra rötter är inte destruktionen som beskrivs i 1 Mos.3, utan våra rötter kommer från skapelsekärleken hos Gud, från Guds eget hjärta.

Respekt för Guds Ord

Det finns en skapande sanning när det gäller tron på bibeln. Där människor har blivit fyllda av den Helige Ande, där har också kommit en RESPEKT för Bibeln, de har blivit bibelläsare. De kallades också förr för läsarfolket därför att de ägnade en stor del av sin tid till att läsa och studera bibeln. Men inte på ett sånt sätt att man isolerar bibeln från den Helige Andes gärning, och låter bokstaven bli allt som finns kvar.

Jesus säger: Bokstaven dödar men Anden ger liv, som öppnar ordet så att vi förstår. Den Helige Ande hjälper oss att förstå bibeltexterna och gör dem levande för oss.
Vi behöver den Helige Ande som är kärlek, godhet och sanning, för att kunna avslöja Andens nivå i församlingen.

När den Helige Ande får uppfylla församlingen så kommer sanningen att avslöjas

Han kommer inte att stryka medhårs och vara en diplomat för fridens skull. Om den Helige Ande får frihet att tala i församlingen så kommer Han att säga mycket sanningar som kommer att svida. Tiden är inne nu för församlingens uppbrott, då den måste göra upp med all sin ytlighet överallt där heligheten har bytts bort mot religiositet. En stark återupprättelse för församlingen i Sverige kommer bara att ske genom sanningens Ande. Därför är det så viktigt att inte stoppa den Helige Ande.

FÖRBLI I JESUS!

1 Joh. 2:27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.

Alla som ska ha en tjänst eller uppdrag i Guds församling måste ha en smörjelse, det är smörjelsen som frigör till tjänst.
Den Helige Ande måste få förbli i församlingen därför att den talar sanning till församlingen. Anden talar in i vår kyrka om allt det som är sant och om det som behöver återupprättas.
Det finns en lögn i våra kyrkor i dag som säger att ”allt är väl” men den Helige Ande kommer att visa oss verkligheten.
Vi kommer då att få se pastorer och andliga ledare som bara gråter i förtvivlan och förkrosselse över att de har levt på en lögn i åratal och inte stått under den smörjelse som har sagt sanningen till församlingen och så har vi förlorat åratal i en ljum kristen atmosfär som inte har förlöst väckelse och förnyelse varken inåt eller utåt.

Det är skillnad att se en pastorsroll som ett yrke eller att stå under en smörjelsekraft som blir dynamisk i den profetiska tjänst Gud har ställt en förkunnare, pastor eller äldste eller vad det är för tjänst.

1 Joh. 4:1-6 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Guds Ande är Sanningens Ande, medan världens, djävulens ande är villfarelsens ande = allt som stör min gudsrelation och för mig ut i religiösa träskmarker, ut i det egoistiska, in i det själiska. Man kan ha en teologi som inte stämmer med bibeln, utan den har andra grunder att bygga på och detta måste vi gå emot och göra upp med.

Petrus predikan i Apg. 2:22 ”Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet.”

I Apg. 2:23 möter vi korsfästelsen, "Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen* spikade ni fast honom på korset och dödade honom"

Jesus kan aldrig stå där själv utan att korset finns med, Hans blod, död och försoning finns med. När det är ett uttryck för den Helige Ande att måla Kristus så finns alltid blodet med, och korset för Jesu försoning, och även uppståndelsen,

Apg. 2:24: Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden

Apg. 2:27 att du inte skall lämna mig i graven* eller låta din Helige se förgängelsen.

Om man är fylld av Guds Ande så kommer alltid den Anden att förhärliga Jesus.

Joh.16:14 Anden förhärligar Jesus.

Joh. 16:15 Anden tar emot av Jesus för att Anden ska undervisa oss om det den tar emot av Jesus.

Joh. 14:26 Anden lär oss allt och påminner oss om allt som Jesus har sagt.

En biblisk församling förhärligar Jesus, en församling som uppfylls av Andens karaktärsdrag får sitt fokus på Jesus så att Jesus blir nummer ett i den församlingen. Han blir inte begränsad till den sociale Jesus, till bergspredikans Jesus med hög moral och en god etik, inte den Jesus som begränsas till att vara en god man och ett gott föredöme för människorna, inte en Jesus utan död och uppståndelse.

Apg. 2:33Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.”

Jesus tog emot den Helige Ande av Fadern och denne Helige Ande utgjöt Jesus till människorna. Det präglar både förkunnelsen och församlingens liv och gärning, och det präglar den enskilda människans liv.

Jesus som Messias:
Apg. 2:34-35 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger:Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida,35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.

Ett annat karaktärsdrag på en biblisk församling är att den är omvändelsebenägen

Apg. 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Dels omvändelsen till Gud, inåt, genom att de blir fyllda av den Helige Ande, smorda av denna smörjelse, men också utåt. 3000 blev omvända till Kristus på en enda dag, sen fortsatte det på samma sätt varje dag. Omvändelsen i Jerusalems församling var ett resultat av en smord förkunnelse, orden TRÄFFADE dem Apg. 2:37

I en predikan är det väldigt viktigt med en smörjelse och en profetisk närvaro, så att människorna blir berörda av Gud och det skedde här, där många blev frälsta pga. en smord förkunnelse.
Predikotraditionen i Sverige i dag måste höja sig över föreläsningstadiet och innehålla mer än bara en duktig berättarkonst eller egna reflektioner och tankar. Allt detta kan väl vara bra men det räcker inte, utan predikan måste stå i en profetisk närvaro och beröra dem som lyssnar, så att de öppnar sina liv för Gud och blir förvandlade.

Det är den omvändelsebenägna församlingen som öppnar sitt liv för Guds närvaro, så man får behov av att bekänna sina synder och få dem förlåtna i Jesus Kristus. Detta har ju präglat många väckelser under åren. Även Johannes Döparen förkunnade att Himmelriket är nära, och att de måste omvända sig och då kom människor i skaror och bekände sina synder.

Matt. 3:5 Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom, 6 och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.

Dopet

Omvändelsen leder till det kristna dopet som är en mycket stor och viktig sak.

Apg. 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Alla som blivit frälsta blev också döpta. Vi behöver en stark dopväckelse. Dop med nedsänkelse är det dop som nämns i NT. Dopet betyder att man förenas med Gud och begraver den gamla människan som får uppstå till ett nytt väsende i liv.

Omvändelse från det onda

Predikan måste beröra till förvandling och omvändelsebenägenhet. Smörjelsen och den profetiska närvaron måste finnas, så människor blir berörda av Gud.

Apg. 2:40 Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: "Låt er frälsas från detta bortvända släkte

Ett tecken på en biblisk omvändelseinriktad församling är att den bevaras från det onda, inåt sig själva och utåt.

Själva tiden är ond och antikristlig

2 Krön. 7:14 men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Det finns mycket av onda vägar i dag som kyrkan i Sverige behöver vända sig bort ifrån. Detta är så viktigt att Jesus tom har med det i sin bön Fader vår …fräls oss från det onda. Vi behöver bevaras från det onda inflytandet från världen för att vi ska kunna bibehålla en levande nytestamentlig församling.
Var och en bör rannsaka sitt hjärta och fråga Gud om det finns onda vägar i det egna livet som det behövs omvändelse ifrån.

1 Kor. 5:13 Dem som står utanför skall Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond!

Onda människor måste fjärmas från församlingen. OBS! Inte svaga människor utan onda. Det är väldigt stor skillnad mellan svaga och onda människor, många ställen i bibeln visar helt klart att Jesus värnar om de svaga.

Under och tecken

Apg 2:43-47 Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. 44 Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. 45 De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 47 De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Det är viktigt att utrymme ges för tecken och under.

Diakonin

Det andra är diakonin, de sålde allt vad de ägde och hade och delade ut efter vars och ens behov. Den sociala tryggheten verkar inte vara lika trygg i dag som för ett antal år sen, vi läser och hör ständigt om nedrustning på det sociala området när inte pengar räcker till längre för vård och omsorg. Ska denna utveckling fortsätta så måste församlingen som är fylld av den Helige Ande, och förstår att också ge hjälp till nödställda människor, planera ett arbete som blir en hjälp till nödställda människor. Församlingens sociala arbete måste identifieras och återupprättas i den här tiden, det är ett kännetecken från den första kristna församlingen som kommer att bli mycket aktuellt i Sverige inom kort.

Andens Enhet

Ett kännetecken var enhet, de höll samman och möttes var dag troget i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Den kristna församlingen från början präglades av gemenskap och en enhet som var helt underbar och det var därför att det var Andens enhet.

De hade inte en enhet för att de hade religiösa intressen, utan det var Anden som förde dem samman i denna enhet.
I dag bryter det och bänder i många församlingar därför att man inte står i en enhet längre, en del lockas kanske av trosrörelsens karismatiska uttryck när det gäller församlingsliv, lovsång och verksamhet och andra i samma församling är mer lockade av en mera liturgisk församlingssyn och praxis, och mellan dessa finns det många olika varianter av vad medlemmarna förväntar sig och vill ha. Det är lätt att förstå att det inte går att få alla nöjda i en sån församling om man ska se till deras olika förväntningar.

Men då är det så underbart att en församling som blir uppfylld av den Helige Ande, där alla blir fyllda av kvalitéer av Anden så kommer det skapas en Andens enhet, men det betyder inte att alla tycker lika om allting vi kan tycka olika. Vi är enade i Kristi Ande även om vi diskuterar olika saker, detta är ett tecken på den urkristna församlingen, en enhet som inte skadas av att vi har olika syn på saker och ting för det är en andens enhet. Det finns många församlingar i dag som inte alls är eniga trots att man håller ihop i organisationen, det bryter och bänder åt många håll och det handlar väl bara om en tidsfråga innan det bryter ihop helt. Sverige behöver uppleva en Andens enhet bortom det kyrkliga och bortom det religiösa och då kommer vi in på det andliga och på det heliga.

Lovsång

Ett tecken som är starkt

Apg. 2:47a ”De prisade Gud och var omtyckta av allt folket”

…det handlar om lovsång. Församlingen här upplevde en underbar lovsång och det var en lovsång till himmelens Gud som förde dem in i en mycket stark tjänst inför tronen och inför andevärlden och därmed också inför den synliga världen.

Apg. 2:46 ”Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.”

…gemenskap i jublande glädje, Andens Enhet, de prisade Gud.

Sef. 3:19 Se, jag skall på den tiden ta itu med alla som plågat dig. Jag skall frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag skall låta dem bli till lovsång och berömmelse på hela jorden, där de var så hånade.

Judarna återvänder till Sion, det heliga landet …detta ska bli ett ämne till lovsång bland alla jordens folk.

Jes. 60, 61, 62…när judar kommer hem till sitt land, då ska lovsång höras i alla länder.
Det har också börjat en lovsångsrörelse internationellt som är helt otrolig, det kom redan på 70 och 80-talet smorda Herrens tjänare och tjänarinnor i Amerika, Sydamerika, Asien runt om i vår värld i många länder där många gamla församlingar som nästan var utdöda så kom den karismatiska förnyelsen och så kom lovsången som en Guds gåva och många gamla sakrala kyrkor är i dag förnyade församlingar där man lovsjunger Jesus bortom den traditionella sången.
Nu kom den Helige Andes kraft och smörjelse över lovsången.

I Sydamerika kan man samla 150000 människor på en fotbollsarena och de står och lovsjunger Gud under tårar och hänförelse i timmar medan vi i Sverige mest diskuterar saken för eller emot lovsång. Det finns lovsång i Sverige som inte alls är lovsång, det är bara skrammel, yta och skal därför att man aldrig har lärt sig att i lovsång uppenbaras Helig Ande som en härlighet och en närvaro som för människorna inför tronen.
Lovsång kan ALDRIG vara en musikstil utan det är en böneform som Gud tycker om i ändens tid.
Det är som att Gud vill att församlingen ska ackompanjera Guds gärningar till Israel med judafolket i samband med Sions återupprättelse. Så ska den levande, andefyllda församlingen ackompanjera detta genom en sunt andlig hänförd lovsång som når ända fram till Guds eget hjärta. Vi har stora brister i Sverige när vi inte har förstått detta att samarbeta med Guds helighet i en ren och sann lovsång som ett tecken på en andefylld församling.

Skördeinriktad församling

Avslutningsvis: Nya människor blev frälsta och förenades med församlingen

Apg.2:47b Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Ett mycket stort kännetecken på en levande, andefylld församling är att man vinner människor för Gud och att det finns en nöd för själars frälsning, det finns en prioritering i en sån församling, vi måste få vinna människorna för Gud innan det är för sent. Det finns många ledare som vill se människor bli frälsta, men man har inte förstått att göra detta till en omvändelseprocess in i Guds eget hjärta och ge sitt liv för denna sanning och till varje pris vara med och bärga en stor skörd.

Den första församlingen var skördeinriktad, de lever för skörden, de finns där för skörden. Genom bön och offer och tjänst och andra gåvor i församlingen så går allt ut på att bärga den stora skörden innan Jesus kommer tillbaka. De bibliska tecknen på en levande församling behöver inte vara en utopi i dag, det kan bli en levande verklighet i svenska städer och bygder, det är en bön till Gud att detta ska bli verklighet i dag.

Källa: http://vartdagligabrod.blogspot.com/2011/10/kannetecken-pa-en-biblisk-forsamling.html

1 kommentar:

Anonym sa...

Ja, det låter ju fint. Det vore ännu bättre om förkunnare visade att de praktiserar Guds Ord: att de fött, älskar och fostrar barn åt Kristus, exempelvis.