torsdag 30 augusti 2012

Hur vi kan förändra Sveriges öde genom förenad bön och fasta

Skrivet av Roger Wågsjö, Artists United International, AUI:


"Hur vi kan förändra Sveriges öde genom förenad bön och fasta
(27 januari 2010)

När vi läser och studerar Gamla testamentet, 2 Krönikeboken, kapitel 20, ser vi hur nationen Israel anfölls av fiendens styrkor i den omgivande länderna, och hur Herren befriade Israel när de vände sig till honom i förenad bön.

I samma bok i kapitel 7 vers 14, så gav Herren ett löfte till sitt folk som är kallat efter hans namn.

"Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och vänder om från sina onda vägar, då kommer jag höra från himlen och förlåta deras synd, och kommer att hela deras land." (2 Krön 7:14)

Detta var ett löfte inte bara för nationen Israel, men är också ett löfte för Guds folk i andra länder, i dag. 

Vi har nyligen sett det ske i nationen Honduras, där man hade helt fria val på ett fredligt sätt, efter en av de största politiska kriser som nationen har haft i modern tiden.

Året 2009 under maj månad, började Herren tala till mig om att be för och besöka Centralamerika. Jag berättande för min samordnare från Honduras regionen att detta var vad jag kände i min ande.

Några månader senare avsattes den då sittande presidenten plötsligt, med ekonomisk och politisk isolering som följd, för det näst fattigaste landet i Latinamerika efter Haiti.

När jag var i bön gav Herren mig en vision av ett krig och en invasion av Honduras. Det chockerade mig när jag såg som på en filmduk alla krigets grymheter och våld som kom över nationen.

Herren sa då till mig att invasionen skulle kunna stoppas, om jag tillsammans med Guds folk i denna nation bad och fastade.

Senare under oktober månad när allting fortfarande verkade oklart, så lydde jag av nåd Guds ledning, och flög i ett praktiskt taget tomt flygplan till Tegucigalpa Honduras för att ha en väckelsekampanj med Guds folk. Detta var efter att jag hade fastat och bett i tre veckors tid.

Du kan se höjdpunkterna från några av mötena på våran websida, www.thelastharvestfoundation.org. Men kom ihåg att detta är en annan kultur med mycket helig dans och andliga manifestationer, något som de flesta amerikaner och europeer inte är så vana vid, och kanske inte förstår. (Barnbas: Denna länk fungerar inte längre)

Ordet som gavs mig av Anden till nationen Honduras var 2 Krönikeboken 7:14, och jag tror att detta är gudomliga principer som kan fungera i andra länder också.

Enligt 2 Krönikeboken 7:14 så säger Gud till sitt folk att göra fyra saker:

1. Guds folk måste ödmjuka sig och ta ansvar för tillståndet i nationen. Det är inte syndarnas fel att Anden inte är utgjuten, och det är inte Guds fel heller. Det är dock den avfälliga församlingens fel som sysslar med religion och söker politika lösningar istället för Guds rike. Men Gud ger nåd till de ödmjuka. (2 Petr 5:5,6)

2. Guds folk måste be! Inte bara maktlösa, religiösa böner på söndagsmorgonen, men förenad bön som vi kan läsa om i Apost. 1:14 och Matteus 18:18-19.

3. Guds folk måste söka Guds ansikte och närvaro. Det innebär att dyrka och tillbedja honom, eftersom han tronar på Israels lovsånger (Psaltaren 22:3). Det finns ingen väckelse utan Hans närvaro.

4. Guds folk måste göra bättring och vända om från sina onda vägar av tvivel och otro, bönlöshet, själviskhet och olydnad mot Guds ord. 


Herren säger att omvändelse och bättring med bön och fasta är nationens enda hopp! 

Sedan säger Herren att han då kommer att göra tre saker: 

1. Gud säger att han kommer att höra från himlen! Jeremia 33:3: "Kalla på mig och jag kommer att svara dig och visa dig stora och mäktiga saker som du vet inte."

2. Gud säger att han kommer att förlåta vår synd. Förlåtelse! 1 Petrusbrevet 2:24: "Han som själv bar våra synder i sin egen kropp på korsets träd." Lägg märke till hur förlåtelse kommer till oss efter att vi förlåtit Markus 11:25.

3. Gud säger att han kommer att hela vårt land! Ett uppvaknande och en förvandling av andan och tänkesättet i landet kommer efter att Guds folk är i rätt ställning till Gud, och sedan kommer hans härlighets närvaro att förvandla och hela vårt land.


Roger Wågsjö"


källa: http://www.artistsunitedinternational.com/tpv/articles/20100127se.html

For an english version of "Changing the Destiny of a Nation through United Prayer and Fasting" see: http://www.artistsunitedinternational.com/tpv/articles/20091213eng.html  


1 kommentar:

Tony Malmqvist sa...

Så talar en sann och äkta gudsman! Amen!