fredag 2 november 2012

Bönedag i Stockholm

Imorgon blir det en bönedag i Stockholm som Bönenätverk Stockholm anordnar och där bönenätverk i Stockholm medverkar. Kan du inte vara med på plats så bed gärna ändå för dem! Läs också gärna artikeln om "Strategi för bön och bönepromenader", rekommenderas! Se nedan.
Ha en välsignad helg! /Barnabas

Bönedag den 3 november

Lördagen den 3 november kl. 11.00

Välkomna till en bönedag i samarbete med andra bönenätverk i Stockholm!

Kl. 11.00 fika i Citykonditoriet http://www.citykonditoriet.com

Kl. 11.30 mötesrum i anslutning till konditoriet!

Medverkan av Stockholms Bönehus i mötet. Samt bedjare från andra församlingar, samt från andra bönesamlingar och nätverk i Stockholm. Strategisk bön och bönepromenad till Helgeandsholmen där både Stockholms slott och Riksdagshuset ligger!
Välkomna!Strategi för bön och bönepromenader


Men Mitt folk, det som är uppkallat efter Mitt namn, då ödmjukar sig och ber och söker Mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill Jag höra från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. 2:a Krön. 7:14

Förberedelser
Bön är nyckeln för att förlösa Guds vilja på jorden, genom bön kan våra ögon öppnas och Sanningens Ande kan befria oss. Det sker när vi ödmjukar oss och söker Gud och överlåter oss till Herrens vilja..
 Den Helige Ande banar väg för uppenbarelsen om Jesus Kristus som Frälsare, Försonare, Befriare och som Den som renar, upprättar och ger nytt liv. När vi först ber om förlåtelse för egna synder och förlåter dem som skadat oss och överlämnar hämnden och domen till Gud, öppnas vägen för försoningen.
 Herren har gett oss makt att lösa och binda, vi kan binda någon i hans synd genom oförsonlighet, genom att ”hävda” vår ”rätt” att vara arga, kränkta t.ex. Vi kan också lösa någon för att ta emot försoningen från Gud genom att ge upp vår ”rätt” att ge igen.

Guds Rike
Bön påverkar och förändrar orter, städer och länder. Guds Rike är en realitet som beskrivs som en surdeg som till slut skall genomsyra allt. Syndens konsekvenser måste rensas bort, både i oss och i det omgivande samhället. Vår gamla människa kan inte ärva Guds Rike. 
Köttet är fiende till Anden och Anden till köttet. Gal. 5:17a
Det ”köttet” ger, frukten av kunskapens träd på gott och ont – även det som ser gott ut i våra ögon – är besmittat av syndafallets konsekvenser.

När Nehemja fick nöd över att Jerusalems murar var nedbrutna ”såg” han att människors synd orsakade krig och splittring och han bad Gud om förlåtelse för egna, andras men också för sina förfäders synder.

Ack Herre, Himmelens Gud, Du store och vördnadsvärde Gud, Du som står fast vid förbundet och bevarar nåd mot dem som älskar Dig och håller Dina bud. Låt Ditt öra ge akt på detta och låt Dina ögon vara öppna, och hör Din tjänares bön, den som jag nu ber inför Dig både dag och natt, för Israels barn, Dina tjänare, genom att jag bekänner Israels barns synder, dem som vi begått mot Dig. Ty också jag och min faders hus har syndat. Vi har svårt förbrutit oss mot Dig. Vi har inte hållit de bud och stadgar och lagar som Du gav Din tjänare  Neh. 1: 5-7

 Läs hela artikeln här:

Inga kommentarer: