lördag 17 november 2012

Bönesamling i Stockholm


Bönesamling den 1 december kl 11

Lördagen den 1 december kl. 11.00

Välkomna till en bönesamling!

Om väckelse och enhet och integrering mellan svenska kristna och invandrarkristna med exempel från romskt perspektiv. Med Wesco Kwiek, Anders Robertsson leder

Kl. 11.00 fika i Citykonditoriet http://www.citykonditoriet.com

Kl. 11.30 mötesrum i anslutning till konditoriet!

Välkomna!

Om väckelse och enhet och integrering mellan svenska kristna och invandrarkristna med exempel från romskt perspektiv

Denna sommar har varit märklig! När vi samlades den 19 maj i Stockholms bönenätverk för att be angående rasism, så bad vi speciellt för romernas situation i Sverige och Europa.
Vi bad för de kristna romerna i Sverige och vi bad också om förlåtelse för våra egna attityder och fördomar mot romerna.

En tid senare fick jag besök i bönegruppen i mitt hem, en kilometer från Brandbergen av en romsk man som bodde i Brandbergen och veckan efter tog han med en vän. De berättade en fantastisk berättelse om väckelse ibland romerna i Brandbergen som hade börjat 1997.
Ett femtiotal i den romska gruppen berördes då av evangeliet. Det senaste halvåret har många ungdomar blivit frälsta, andedöpta och döpta.
Hösten 2012 startade en lärljungaskola för nyfrälsta romska ungdomar.

Vi träffas nu regelbundet i olika romska och svenska familjer, samarbetet har utvidgats och vi upplever verkligen att Gud fört oss samman!
Den 1 dec september 11.30 kommer Wesco Kwiek och berättar om väckelsen i Brandbergen och om behovet om enhet  och integrering mellan romerska kristna och svenska kristna för Guds rikes skull. Han visar också på behovet av predika evangelium på djupet det som kännetecknade den första kristna tiden och det som präglat olika väckelser som gått fram efter det

källa: utskick från Bönenätverk Stockholm 

Inga kommentarer: