onsdag 28 november 2012

Unilateral palestinsk stat


Palestinierna har planer på att unilateralt/ensidigt utropa en palestinsk stat vid FN:s generalförsamling i morgon, 29 november. Må Herren ha nåd över våra länders regeringar när dessa kommer i konflikt med Guds eget ord (Joel 3) om Sitt land och Sitt folk.
Representanter för European Coalition for Israel, ECI finns på plats i New York för att bedja och påverka.  

Bed att de får möjlighet att nå nyckelledare bland nationerna med viktig historisk och juridisk basfakta om vad en sådan deklaration skulle betyda. Tex att Jerusalems historiska delar (Old City) skulle övergå till att ingå i en islamistisk palestinsk stat utan möjlighet för judar att be vid sina allra heligaste platser.

Sprid gärna filmen "Give Peace a Chance" för alla som vill ha en snabbkurs i ämnet. www.givepeaceachance.info
Mera information och dagliga uppdateringar finns på engelska på deras blogg på www.ec4i.org (Klicka på ruta uppe till vänster)

Info:
"I Sverige har regeringspartierna varit oense. Utrikesminister Carl Bildt (M) har dröjt med besked, Centern vill ha ett svenskt ja och tidigare nejsägarna FP och KD tycks vara på väg att luckra upp sitt motstånd. Hur Sverige till sist röstar lär bero på resolutionens ordalydelse."
http://www.dn.se/ledare/fn-skapar-ingen-stat


och
http://www.dn.se/nyheter/varlden/flera-lander-vill-se-palestina-i-fn 

samt
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stod-for-hojd-palestinsk-fn-status_7707534.svd

Artikel i Världen Idag:

Utrikesminister Carl Bildt´s blogg:
där det går bra att göra sin röst hörd genom att kommentera inläggen. 
Bed för honom om beskydd och vägledning och för alla andra som har en roll i Sveriges ställningstagande i denna fråga. Sveriges och andra länders ställningstagande behöver omslutas av bön!Tack för att du ber!

Guds välsignelse och shalom! /Barnabas


Inga kommentarer: