fredag 5 juli 2013

Sanningens bälte

John Paul Jackson talar i ca 12 minuter över ämnet sanning och "sanningens bälte"


Inga kommentarer: