onsdag 6 november 2013

Atlanta Transformation League


Atlantas skyline

Inspirerande vittnesbörd och undervisning om hur en hel stad kan börja förvandlas och Guda rike breda ut sig till följd av bön och människor som ställer sig till förfogande och börjar vandra i den kallelse Gud har gett dem. Detta kan ske i varje stad i Sverige också!

Lyssna här: 
Atlanta Transformation League

http://www.daystaratlanta.org/online-sermons/atlanta-transformation-league

Inga kommentarer: