tisdag 1 april 2014

Släpp taget - börja simma!


 File:Flickr - Official U.S. Navy Imagery - Sailors and Marines participate in a swim call aboard USS Mesa Verde (1).jpg

Samma person som fick ta emot tilltalet om att bygga nätverk, fick också ta emot nedanstående profetiska ord inför 2014. Läs och låt den Helige Ande tala till dig vad detta betyder för just dig.  

Guds välsignelse!
Barnabas

Inför 2014 
Skrivet i dec 2013

Det är dags att simma nu. (Hes 47:5-12) Att släppa taget och se att det håller. Och när ni släpper taget om det som binder er, kommer ni att följa med strömmen, den som leder till mig, säger Herren. I den strömmen finns frihet och där får ni också del av alla mina välsignelser. Men ni måste släppa taget om det som håller er tillbaka. Fråga den Helige Ande  om vägledning i detta, var och en för sin del. 
 
Där min frihet finns flödar kärlek, enhet, rättfärdighet, ödmjukhet, tjänande och glädje. I en sann gemenskap med mig finns ingen fördömelse hos er. Varken mot er själva eller andra. Jag står fast vid mitt ord, jag ska leda er in i ett rätt förhållande till mig när ni ber om det. Jag är vid er sida dag och natt, frukta inte det onda. Det goda har segrat över det onda. Besegra det onda med det goda. Frukta mig Herren er Gud. Vem är det som har skapat himmel och jord? Vem är det som har tänt stjärnorna? Vem är det som har makt att till och med uppväcka människor ifrån döden. Det är jag Herren er Gud. 
 
Jag kan stilla stormen, förvandla situationer som ser helt omöjliga ut. Sluta upp att se situationer utifrån mänskliga resurser. Ni har del av himmelska resurser. Ni har fått ärva allt det goda som jag gett min egen son Jesus Kristus. När ska ni förstå hur ni får del av det! Jag har dukat ett bord som ni kan plocka ifrån, ett bord med gåvor och välsignelser av alla de slag. Allt detta finns till för er! Det ni behöver göra är att våga ta stegen ut i det okända, och se att det håller, att det bär. Ja allt som jag har lovat kommer jag att hålla, säger Herren. För jag kan bara tala sanning. När ni tar dessa steg tillsammans med mig och varandra kommer en ny tid. En tid av väckelse och en tid då vi ska få uppleva under och tecken.
 
Men det viktigaste av allt är att människor får möta mig, säger Herren. Ert fokus ska alltid vara att leda människor in i mitt rike. Och ert eget fokus ska vara att hålla er nära mig. I min närhet är bästa platsen, men för att inte leva av världen och på världens vis, måste ni ibland dra er tillbaka och söka mig. Kom ihåg att bönen är kittet som håller er nära mig. Fastan är också en del i detta. Men fastan handlar om att bryta ner fästen och dra ner himmelska arméer som strider för att era bönesvar ska komma. Ni behöver mig i den tid som kommer. Sök mig regelbundet i bön och fasta. Då ska jag fortsätta att uppenbara min vilja i de situationer som ni möter. Min vishet ska jag ge till er när ni ber om den. Ni behöver mig men också varandra. Vandra i enhet med varandra och er omgivning. Se till att du är mån om att utvecklas i de gåvor du har fått, de är ju till för att bygga upp Kristi kropp. 
 
Uppmuntra varandra till att använda de gåvor och den personlighet som ni fått var och en. Ni speglar alla en del av mig. Ju fler ni är desto mer av min fullhet finns ibland er. Ta hand om varandra, var måna om varandra, både i era familjer och i era gemenskaper. Er kärlek till mig prövas mest i de allra närmsta relationer ni har. Möt alla med kärleken från mig, det är en kärlek som förvandlar.

Inga kommentarer: