fredag 18 juli 2014

Bill Koening talar om Mellanöstern


Jag tror att många har insikten att situationen i Mellanöstern och särskilt den israelisk - palestinska konflikten är mycket mer komplex än den framställs i den svenska pressen.
Och oavsett det, så kan det ändå vara ganska svårt att få en helhetsbild.   

Den 12 juli talade Bill Koenig i El Shaddai ministries kring den politiska situationen i Mellanöstern. Han börjar med att prata om förhållandet mellan USA och Israel, men det mesta han talar om har allmängiltighet. För min del hade jag stor behållning av att höra honom förklara så initierat om alla strategiska överväganden i Mellanöstern- situationen och jag inser ännu mer hur svårt det måste vara att vara ledare i den här regionen.  Vi behöver verkligen be för dem alla!

Lyssna här:
  
Guds välsignelse!
Barnabas

Om William Koenig

Nyheter i profetiskt ljus

Inga kommentarer: